Fængselsstraf til grov stalker skærpes af Højesteret

Landets øverste domstol har for første gang taget stilling til stalking i sager fra Vestjylland og Sjælland.

Højesteret hæver onsdag straffen i en sag om grov stalking fra fængsel i ni måneder til fængsel i et år og tre måneder.

Flertallet af dommerne lægger blandt andet vægt på, at manden i sagen fra Midtsjælland fortsatte med at chikanere en tidligere kæreste, selv efter at han blev løsladt fra varetægtsfængsling.

Gentagne gange blev kvinden forfulgt i en bil. Han begik også indbrud, ligesom han mishandlede og aflivede to hunde. Ofrene - både ekskæresten og dennes mor - frygtede for deres liv.

Tidligere mente Østre Landsret, at en straf på fængsel i ni måneder var passende.

I en anden sag fra Vestjylland om samme type forbrydelse har landets øverste domstol dog besluttet at fastholde den straf på fængsel i tre måneder, som Vestre Landsret oprindeligt havde fastsat.

Her er den dømte en kvinde, der cirka 500 gange overtrådte politiets tilhold om, at hun ikke måtte kontakte sin tidligere kæreste og hans familie. Hun plagede såvel manden som hans ægtefælle og børn. Dette skete via mail, telefonopkald og opslag på sociale medier.

Højesterets dommere siger i en generel vurdering, at det kommer an på de konkrete omstændigheder i en sag om forfølgelse og chikane, hvad straffen skal være. Enten skal det være en ubetinget fængselsstraf eller en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Den jyske kvindes stalking fik ikke ofrene til at frygte for deres liv eller helbred, fremgår det af denne dom. Da hun er psykisk syg, kan hun ikke udføre samfundstjeneste. Derfor bliver dommen en betinget dom, men det er en undtagelse, hedder det.

Det er første gang, at Højesteret vurderer straffen i sager om stalking.

Chikane og forfølgelse er et omfattende problem, har Justitsministeriet vurderet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse. Konklusionen lød sidste år, at mellem 67.000 og 98.000 danskere hvert år udsættes for stalking.

Anklageren, der førte sagerne, erklærer sig tilfreds. Dommene vil fremover blive brugt som rettesnor, oplyser statsadvokat Henriette Rosenborg Larsen:

- Nu har anklagere praksis fra Højesteret at henvise til, siger hun.