Fængselsstraf til tidligere PET-chef

Jakob Scharf får dom i sag om omstridt bog

Ekstra Bladets Carsten Norton udlægger her sagen

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Københavns Byret har netop afsagt dom over den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Jakob Scharf.

Straffen lyder på fire måneders fængsel. Derudover skal Scharf tilbagebetale 397.625 kroner. Endelig skal han betale for sagens omkostninger.

Fængselsstraffen er ubetinget.

Scharf er ikke selv til stede under afsigelsen.

Dommens præmisser fylder mere end 50 sider, hvorfor dommeren i dag kun gennemgår de overordnede linjer.

Retten vurderer, at Scharf med sin medvirken i bogen 'Syv år for PET' har brudt sin tavshedspligt og vanskeliggjort tjenestens fremtidige arbejde.

Desuden vurderer byretten, at Scharf med bogen har skaffet sig uretmæssig økonomisk vinding.

Scharfs advokat, Lars Kjeldsen, oplyser, at Scharf udbeder sig betænkningstid i forhold til eventuel anke til landsretten.

Dommen var oprindeligt planlagt til at falde 28. november, men sagen er trukket ud.

Anklagerne har krævet en ubetinget fængselsstraf på mellem seks og ni måneder, fordi Scharf i bogen 'Syv år for PET' skal have brudt sin tavshedspligt 28 gange.

PET's nuværende chef, Finn Borch Andersen, har under retssagen oplyst, at det har kostet ham et 'betydeligt antal arbejdstimer' at sikre, at forholdet til samarbejdspartnere ikke led skade på baggrund af bogen 'Syv år for PET'.

Det kom frem under Borch Andersens vidneforklaring.

- Efter min vurdering giver bogen et samlet indblik i tjenestens kapaciteter, oplysninger og arbejdsmetoder under Jakob Scharf. Det er meget beklageligt i min optik, siger Finn Borch Andersen.

Scharf har forlangt frifindelse, og hans forsvarer, Lars Kjeldsen, pointerede under sin procedure, at der ikke er fremlagt beviser mod hans klient under sagen.

- Der er ikke fremlagt ét eneste dokument i sagen, der er fortroligt, lød det blandt andet fra advokaten, som sagde, at Scharf ikke er nogen whistleblower på linje med den såkaldte Deep Throat fra Watergate-sagen.

FAKTA: Spionudstyr, CIA og Pakistan indgår i PET-bog

I bogen "Syv år for PET" røber Jakob Scharf 28 gange noget, som ifølge anklagemyndigheden burde holdes hemmeligt.

Det handler om PET's operationer, arbejdsmetoder, samarbejdspartnere og arbejdet med kilder. Desuden afslører han i et par tilfælde fortrolige oplysninger, som kan udgøre en risiko for enkeltpersoner, hævdes det i tiltalen.

Her er et par eksempler fra anklageskriftet:

* PET fik spionudstyr ind i en lejlighed hos en danskmarokkaner, som var under efterforskning.

* Jakob Scharf omtaler et møde med et fremmed lands excentriske sikkerhedschef, der fremviste en række terrarier med store kvælerslanger, og som forærede ham et Rolex-ur.

* For at kunne overmande en gruppe terrorister i Herlev skaffede PET sig adgang til en nabolejlighed.

* Om terrorsagen fra Glasvej i København hedder det, at amerikanerne fortalte Jakob Scharf, at det for dem var "en meget vigtig sag, som den amerikanske præsident blev orienteret om i sine regelmæssige briefinger fra CIA".

* Under anholdelsen af en etbenet bombemand i en park var PET parat til om nødvendigt at dræbe ham. "Det er simpelthen et spørgsmål om, at du skyder meget præcist efter nervecentret ved hovedet, så det hele bliver lukket ned i et hug".

* Den pakistanske sikkerhedstjeneste ISI var vred på grund af Muhammedtegningerne. "I en halv time fik jeg ikke sagt et ord, fordi de skældte mig ud, skældte Danmark ud og fortalte, hvor forfærdelige tegningerne var, og hvor uforståelig håndteringen af tegningesagen var".

Bogen udkom i oktober 2016. PET har påstået, at der er 63 kritisable steder, hvor Jakob Scharf overtræder tavshedspligten. Anklagemyndigheden har imidlertid valgt at rejse tiltale om 28 passager.

Jakob Scharf var chef for PET fra 2007 til 2013.

Københavns Byret indledte straffesagen mod ham 26. september.

Kilder: Ritzau og anklageskrift fra Statsadvokaten i Viborg.