Fyret for kommentarer på Facebook: Nu får han erstatning

En buschauffør er mandag blevet tilkendt godtgørelse, efter han blev fyret uberettiget

40.625 kroner får en buschauffør i godtgørelse fra sin tidligere arbejdsgiver for en uberettiget fyring. Chaufføren blev fyret, da han nægtede at fjerne kommentar fra sin egen Facebook-profil.

Kommentarerne var rettet mod en bilist, som havde parkeret ved Herning Banegård på et sted, der var forbeholdt busser. Parkeringen blev fotograferet, og fotoet blev lagt på Facebook.

Buschaufføren kommenterede som flere andre på fotoet, og det fik hans selskab til at reagere. De forlangte som arbejdsgiver, at chaufføren fjernede kommentarerne med henvisning til, at de var fremsat i strid med selskabets mediepolitik og miskrediterede selskabets kundeservice.

Nægtede én kommentar
Buschaufføren gik med til at fjerne én af kommentarerne, men resten lod han blive, og det kostede ham jobbet. Kort efter lagde han sag an med påstand om, at han skulle tilkendes godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

Retten fastslog, at busselskabet efter indholdet af chaufførens kommentarer hverken med henvisning til ordlyden af selskabets mediepolitik eller sagens omstændigheder i øvrigt havde rimelig grund til at afskedige ham.

Retten tilkendte ham derfor 40.625 kr. i godtgørelse. Ved fastsættelsen af dette beløb lagde retten på den ene side vægt på længden af chaufførens ansættelsesforhold.

På den anden side lagde retten vægt på, at chaufføren nægtede at fjerne kommentarerne fra Facebook, selv om selskabet så ville have trukket afskedigelsen tilbage, og at selskabets direktør tilkendegav over for chaufføren, at det var på den måde, at chaufføren tjente selskabets interesser bedst.  Retten har pålagt busselskabet at betale sagens omkostninger.