Handicaphjælper fyret fra skole - fordi han er mand

En mandlig handicaphjælper skal have 215.000 i erstatning. Hans køn var afgørende for, at han blev fyret

Da en fri- og efterskole ikke havde udsigt til at få nogen mandlige handicappede elever efter sommerferien sidste år, blev en mandlig handicaphjælper på stedet afskediget.

Den beslutning kommer nu til at koste skolen 215.000 kroner, hvilket svarer til ni måneders løn.

Den fyrede mand klagede nemlig over sin fyreseddel til Ligebehandlingsnævnet, som nu har givet ham medhold i, at han er blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn.

Manden selv lagde i sin klage vægt på, at kommende elever bliver spurgt, om det ville være problematisk at få en hjælper af modsatte køn.

- Der har hidtil ikke været forældre eller elever, der har modsat sig dette, og i en række tilfælde har mandlige elever derfor fået tildelt en kvindelig hjælper, lyder det fra klageren.

Derfor undrer det den nu fyrede handicaphjælper, at efterskolen ikke havde spurgt de kommende kvindelige elever og deres forældre, om de var okay med, at han skulle være deres hjælper.

I et brev til klagerens fagforening har fri- og efterskolen skrevet, at man ikke mente, at man kunne byde hverken kvindelige elever eller mandlige hjælpere, at en mand skulle være hjælper for en ung pige på 15 til 18 år.

Skolen siger derudover til Ligebehandlingsnævnet, at eleverne har et stort behov for, at der tages særhensyn, fordi der er tale om teenagere, som er "særligt blufærdige og sårbare, hvad angår intimsfære og generelle pubertetsproblemer".

Men den mandlige handicaphjælper, som er uddannet ergoterapeut, mener, at skolen har et fordomsfuldt syn på mænd og kvinder, som ikke finder genklang i det øvrige samfund.

- Piger og kvinder vil igennem alle livets faser kunne komme i situationer, hvor de har behov for at modtage hjælp og pleje både fra mandlige og kvindelige professionelle omsorgspersoner, i daginstitutioner, i skoler, på hospitaler, på plejehjem med videre.

Det siger manden selv i sit partsindlæg, der fremgår af Ligebehandlingsnævnets skriftlige afgørelse.

Manden får medhold i sagen i Ligebehandlingsnævnet, fordi skolen ikke kan bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.