Justitsministeriet skal betale: Forskelsbehandlede advokat på grund af alder

Skal betale 25.000 kr til advokat, der blev fravalgt til stilling som beskikket forsvarer

Justitsministeriet skal betale en advokat 25.000 kr.
Foto: Ritzau Scanpix
Justitsministeriet skal betale en advokat 25.000 kr. Foto: Ritzau Scanpix

Justitsministeriet må nu til lommerne, efter at de i sommers blev dømt til at betale en bod på 25.000 kr til en advokat af ældre årgang.

Netop advokatens alder, pågældende er født 1960, er årsagen til, at Justitsministeriet skal betale boden, skriver Ankestyrelsen i et nyhedsbrev fra juni måned.

Der er således tale om en sag om aldersmæssig forskelsbehandling, der udspandt sig i forbindelse med, at en byret - det nævnes ikke hvilken - søgte benificerede advokater.

Benificerede advokater er det, der i daglig tale omtales som beskikkede advokater, og som har vagten som forsvarer ved grundlovsforhør, hvis ikke personen, der fremstilles i grundlovsforhør, ikke medbringer egen advokat.

'Byretten indstillede til Justitsministeriet, at to advokater, der begge var yngre end klager, blev antaget som beneficerede advokater under henvisning til deres kvalifikationer samt alderssammensætningen blandt retskredsens beneficerede advokater', lyder det i nyhedsbrevet.

Dermed blev den ældre advokat ikke antaget.

'I afslaget til klager oplyste Justitsministeriet, at afgørelsen var truffet på grundlag af en samlet og konkret vurdering af ansøgernes kvalifikationer. Ved vurderingen blev navnlig ansøgernes erfaring og dygtighed tillagt vægt, ligesom der kunne lægges vægt på alder', lyder det endvidere i nyhedsbrevet.'

Dette fik den vragede advokat til at klage til Ligebehandlingsnævnet, der sorterer under Ankestyrelsen.

Her fandt man de faktiske omstændigheder påvist, der gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling på grund af advokatens alder, og derfor blev han tilkendt de 25.000 kr.

I forbindelse med sagen har Ekstra Bladet kontaktet justitsministeriet for en kommentar:

'Ministeriet tager Ligebehandlingsnævnets afgørelse til efterretning og fremover vil tage højde for nævnets afgørelse', lyder det i et mailsvar.