Kaos i fængsler: For få betjente, øget indespærring og uhumske forhold

Manglen på ansatte i landets fængsler medfører, at de indsatte lukkes mere inde i cellerne. Det giver problemer med at passe pligter, mener talsmand. Fængselsforbundets formand er enig

Manglen på fængselsbetjente er så stor, at det er vanskeligt at overholde lovgivningen, vurderer formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen. Foto: Anders Brohus
Manglen på fængselsbetjente er så stor, at det er vanskeligt at overholde lovgivningen, vurderer formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen. Foto: Anders Brohus

Ved du noget?

Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder.

Øget tid alene bag lås og slå i cellerne samt deraf følgende vanskeligheder med at nå på arbejde, i skole eller i kirke.

Det er nogle af de konsekvenser, som indsatte i landets lukkede fængsler oplever på baggrund af underbemanding blandt fængselsbetjente, fortæller en af de indsattes talsmænd fra Enner Mark Fængsel i Østjylland til Ekstra Bladet.

- Vi bliver låst inde en time før og kan ikke passe vores pligter, siger talsmanden, der ønsker at være anonym. Redaktionen kender hans navn.

Talsmanden fortæller, at det normalt er de indsatte selv, der står for at holde fællesarealer pæne og rene. Den opgave er svær at løse, når der ikke er personale nok.

- Køkkenerne er uhumske. Det er værre end i udrejsecentrene, siger talsmanden.

Et skråplan
Hos Fængselsforbundet bekræfter formand Bo Yde Sørensen, at indsatte i lukkede fængsler er en time længere alene i cellen end tidligere.

- Det sker for at få det til at passe med fængselsbetjentenes 12 timers vagter, siger Bo Yde Sørensen.

Formanden er enig med talsmanden fra Enner Mark i, at den øgede indelukning giver vanskeligheder i forhold til pligter som arbejde og skole.

Derudover medfører manglen på betjente ifølge formanden, at indsatte kan opleve ikke at komme på udgang.

Se også: Nødråb fra fængselsbetjente: Vi er alt for få

Bo Yde Sørensen kalder det for 'et skråplan' med henvisning til, at man i Danmark har et normaliseringsprincip i forhold til afsoning.

Det betyder, dels at fængslede bevarer deres rettigheder med undtagelse af de, som naturligt begrænses som led i frihedsberøvelsen, dels at forhold i fængsler i videst muligt omfang skal ligne forholdene i det omgivende samfund.

- Derfor er det problematisk, når indsatte for eksempel ikke kan opretholde forholdet til deres familie (ved at komme på udgang, red.). Der er fastlagt en lov om afsoning, men man har ikke ansat nok medarbejdere til at overholde lovgivningen, siger Bo Yde Sørensen.

Formandens vurdering er, at der på landsplan mangler 450-500 fængselsbetjente. Tallet er stigende.

- Der går flere fra, end der kommer nye til, siger Bo Yde Sørensen.

Han vurderer, at de to primære årsager til frafald er førtidspension som følge af blandt andet stress, PTSD og nedslidning samt brancheskift.

Se også: Uro plager fængsel med alt for få betjente

Bekræfter øget indeluk
Ekstra Bladet har forelagt kritikken for Kriminalforsorgen.

Herfra bekræfter man, at:

'1. maj 2019 er det på Enner Mark besluttet at øge tiden hvor indsatte er låst inde på cellerne. Indsatte vil herefter og indtil videre være låst inde på cellen, fra 20.15 – 08.15, alle dage. For nuværende gælder dette kun i weekenden. Det øgede indeluk bliver gennemført for at frigøre fængselsbetjentressourcer.'

Kriminalforsorgen afviser dog, at den øgede indespærring går ud over de indsattes arbejde og skolegang.

'Alle afsonere på Enner Mark Fængsel er omfattet at beskæftigelsespligten, og tilbydes undervisning, beskæftigelse, mm.  Indsatte på fængslets fællesskabsafdelinger har alle mulighed for fritidsaktiviteter, at handle ved fængslets købmand, deltage i gudstjenester'.

Med hensyn til manglende arbejdskraft og rekruttering af nye fængselsbetjente peger Kriminalforsorgen på, at antallet af indsatte er svingende.

'Det er derfor ikke muligt at opgive et præcist tal for, hvor mange betjente der mangler p.t., men det er færre end det opgivne tal (450-500, red.)', skriver Kriminalforsorgen i en mail til Ekstra Bladet.

'I 2018 og de første måneder af 2019 er der i alt rekrutteret ca. 330 fængselsbetjente og transportbetjente mod ca. 250 fængselsbetjente tilsammen i årene 2015-17. Det går således fremad, men da der samtidig er naturlig afgang i styrken, er der et stykke vej igen', lyder det videre.