Kræver mindst fem års fængsel til tidligere direktør

Anklagere vil veksle dom på halvandet års fængsel i byretten med fem års ubetinget fængsel i landsretten

Den tidligere OW Bunker-direktør Lars Møller står til mindst fem års ubetinget fængsel for at have ført koncernledelsen bag lyset og bevilget kreditter langt ud over sine beføjelser.

Det er kravet fra anklagerne i ankesagen mod eksdirektøren ved Vestre Landsret.

Lars Møller, der var direktør i datterselskabet Dynamic Oil Trading, blev for et år siden idømt halvandet års fængsel.

Han nægtede sig skyldig og ankede dommen til frifindelse. Men anklagerne går efter skærpelse.

- Det er et yderst groft eksempel på, at en direktør har tilsidesat de pligter, han skulle varetage, siger specialanklager Matthias Brorsen fra Bagmandspolitiet.

Lars Møller bevilgede ifølge anklagen mod ham kreditter for mere end en halv milliard kroner til en af selskabets kunder, Tankoil.

Det var ifølge anklagen langt over det fastsatte kreditmaksimum på ti millioner dollar.

Konsekvensen var, at OW Bunker, en af verdens største selskaber inden for handel med skibsbrændstof, 7. november 2014 gik konkurs.

Eksdirektøren hævder, at der ikke var noget loft over, hvor store kreditter han kunne bevilge.

Grænsen var flydende, har Lars Møller forklaret.

Desuden var koncernledelsen i Nørresundby udmærket klar over tingenes tilstand, har han hævdet.

Men den forklaring køber sagens to anklagere ikke.

De peger på, at Lars Møller holdt de reelle regnskaber skjult for koncernledelsen, der således kun så et glansbillede.

Der blev fundet et skyggeregnskab på en computer i Singarepore, som viser fakturaer for over 90 millioner dollar. Disse fakturaer var ikke tastet ind i det officielle bogføringssystem.

I byretten blev Lars Møller dømt for at have tilsidesat sine pligter og forvoldt OW Bunker et tab på 645 millioner kroner.

Byretten fandt det ikke bevist, at Lars Møller havde økonomisk vinding for øje.

Men specialanklager Marie Tullin mener, at en personlig bonus på fire millioner kroner aldrig var kommet til udbetaling, hvis ledelsen kendte tingenes reelle tilstand.

Men det var ifølge anklageren Tankoil, kunden med ondt i betalingsevnen, der havde størst vinding.

- De har modtaget olie til en værdi af mange millioner dollar. Så der er en vinding for dem og et tab for OW Bunker, siger Marie Tullin.

Sagen fortsætter onsdag med forsvarsadvokaternes afsluttende bemærkninger. Det er uvist, hvornår der falder dom.