Kriminalforsorgen skynder sig: Løsladelsesregler på vej

Kriminalforsorgen er enig med Søren Pind om, at praksis omkring prøveløsladelser skal strammes tjept

Inden for en uge vil Kriminalforsorgen sende en strammere vejledning om prøveløsladelser ud, så indsatte ikke kan prøveløslades, hvis der er risiko for, at de vil begå alvorlig kriminalitet igen på den anden side af hegnet.

Det er direktøren for Center for Straffuldbyrdelse i Kriminalforsorgen, Annette Esdorf, som forsikrer om, at der bliver arbejdet på højtryk på at få tydeliggjort to punkter i eksisterende retningslinjer på området.

Udmeldingen kommer dagen efter, at justitsminister Søren Pind på baggrund af en redegørelse fra netop Kriminalforsorgen i kølvandet på skudattentaterne i København i februar opfordrer til hurtigt at få strammet reglerne.

- I tilfælde af, at der er en meget ung person, vil man i videre omfang prøveløslade i dag. Men der vil vi gå ind og sige, at det skal man kun, hvis man kan regne med, at den indsatte ikke går ud og laver ny kriminalitet, siger Annette Esdorf.

Derudover skal man i fremtiden se endnu mere på, hvordan de indsatte gebærder sig i fængslet.

- Hvis de for eksempel under afsoningen har været voldelige over for personale eller andre indsatte, så er det noget, man også skal tage med i vurderingen af, om de vil lave ny kriminalitet, når de bliver løsladt, siger hun.

Annette Esdorf mener, at følger man allerede gældende regler for prøveløsladelse, så gør man det korrekt.

Men Kriminalforsorgen konkluderer i sin redegørelse, at Omar el-Hussein, gerningsmanden til skudattentaterne, hvor to personer blev dræbt, ikke burde have været prøveløsladt anden gang 27. juli 2012.

Selvom han under alle omstændigheder ville være blevet løsladt efter endt straf i slutningen af 2012, så skal reglerne strammes.

- I situationer, hvor man har udvist en voldelig adfærd, har haft et stofmisbrug under afsoningen og ikke har vist tegn på, at nu vil man tage skeen i den anden hånd, der mener vi altså ikke, at der skal prøveløslades, siger hun.