LTF bandes advokat: Jeg er klar med modtræk

Advokat finder det svært uhensigtsmæssigt at bandeforbud ikke kan prøves ved en domstol i lang tid

LTF er nu forbudt, men hvad betyder det egentlig? Hør, hvad den tidligere bandeleder Nedim Yasar mener her (Producer: Martin Lorentsen)

Advokat Michael Juul Eriksen repræsenterer den nu forbudte LTF-bande:

- Forbuddet kommer jo ikke som nogen overraskelse. Jeg påklager afgørelsen til Rigsadvokaten, hvor jeg beder om opsættende virkning, fortæller han til Ekstra Bladet efter Københavns Politis udmelding tirsdag morgen om, at Loyal To Familia er erklæret foreløbigt forbudt fra dags dato.

Foto: Ekstra Bladet 112 - 4. sep. 2018 - kl. 09:03 Politi: LTF forbudt fra i dag

Han er utilfreds med sagens gang:

- Jeg føler, at beslutningen om forbuddet allerede var truffet, før man spurgte om vores bemærkninger, siger han.

Advokaten fortæller, at han havde svarfrist i forhold til indsigelse forrige fredag i forbindelse med forbudet.

- Her kom modparten med deres forslag til foreløbigt forbud, og vi kom så med vores. Og i dag kom så afgørelsen, siger Michael Juul Eriksen.

- Jeg synes, det er ekstremt uheldigt, at der bliver givet så stor magt til politiet, uden at det kan få en domstolsprøvelse før om ganske lang tid.

Advokaten beskriver, hvordan det i hans optik er politiet, der kommer til at forvalte forbudddet.

- Det giver politiet mulighed for at bestemme, hvor man ikke må opholde sig, og hvem man ikke må være sammen med. Det finder jeg bekymrende, siger advokaten.

- Det kommer jo til at fungere lige som zoneforbud, der er en forvaltningsafgørelse. Det er utilfredstillende, siger advokaten i en kort kommentar her til formiddag.

Loyal to Familia

Banden Loyal to Familia bliver første forening, der forsøges forbudt ved en domstol i Danmark.

Her kan du læse mere om banden:

* Loyal to Familia (LTF) blev stiftet i 2012 i København som en udløber af den tidligere Blågårds Plads-banden.

* Loyal To Familia spillede sidste sommer en stor rolle i bandekonflikten i København, der resulterede i adskillige skudepisoder forskellige steder i hovedstadsområdet.

* Banden bestod i sommeren 2017 af 225 medlemmer.

* Gruppens leder hedder Shuaib Khan, der tidligere er blevet forsøgt udvist af Danmark. Han er 31 år, taler flydende dansk og pakistansk statsborger.

* Banden består primært af indvandrere, men også af etniske danskere. Den har afdelinger flere steder i landet.

* Gruppen lå ifølge politiet sidste sommer i konflikt med flere grupperinger fra blandt andet Mjølnerparken og Nordvestkvarteret.

* Sidste år forsøgte LTF ligeledes at få fodfæste i Aarhus. Det afstedkom, at politiet indførte visitationszone i byens vestlige udkant.

* Adskillige LTF-medlemmer afsoner i disse år fængselsstraffe eller sidder varetægtsfængslet for personfarlig kriminalitet.

Kilder: Ritzau, politiet og Fængselsforbundet.


Tidslinje: Vejen mod forbud

8. august. 2017: Justitsministeren anmoder Rigsadvokaten og Rigspolitiet om i fællesskab at undersøge mulighederne for at søge Loyal to Familia (LTF) opløst efter Grundlovens § 78.

2. november 2017: Rigsadvokaten vurderer, at der er grundlag for at gå videre med opløsningssag og beder Københavns Politi om at forberede en retssag mod Loyal to Familia.

27. juni 2018: På baggrund af grundig efterforskning i Københavns Politi, vurderer Rigsadvokaten, at det kan bevises, at LTF er en forening, der har ulovligt formål. Rigsadvokaten indstiller derfor til Justitsministeren, at der indledes en opløsningssag ved domstolene.

28. juni 2018: Justitsministeren tiltræder Rigsadvokatens indstilling. Rigsadvokaten giver Københavns Politi bemyndigelse til at vurdere, om der er grundlag for at nedlægge et administrativt forbud.

4. september 2018: Københavns Politi nedlægger et administrativt forbud mod LTF

Kilde: Københavns Politi