LTF-medlem bliver udvist

Højesteret udviser et medlem af Loyal To Familia. Han har barn og kæreste i Danmark

Et LTF-medlem har været i Danmark siden han var fire år, nu udvises han af landet. Foto fra en tidligere sag: Jakob Jørgensen
Et LTF-medlem har været i Danmark siden han var fire år, nu udvises han af landet. Foto fra en tidligere sag: Jakob Jørgensen

Et 30-årigt medlem af banden Loyal To Familia (LTF) er i dag blevet udvist af Danmark.

Det skriver Højesteret på deres hjemmeside.

Manden har fået en ubetinget udvisning med indrejseforbud i seks år. Dermed er dommerne i Højesteret kommet frem til et andet resultat end både by- og landsret.

Her vurderede man, at en ubetinget udvisning ikke kunne komme på tale, blandt andet fordi manden kom til Danmark som fireårig som statsløs palæstinenser fra Libanon.

Ved Østre Landsret blev han idømt otte måneders fængsel og en betinget udvisning for to tilfælde af trusler mod vidner og et tilfælde af afpresning.

Højesteret behandlede udelukkende spørgsmålet om udvisning. Her lagde de blandt andet vægt på, at den dømte taler og forstår arabisk, samt at han er vokset op med arabiske skikke og normer.

Den dømte hævder at hverken han eller hans familie har været i Libanon siden de flygtede derfra, og at han ikke har kendskab til nogle familiemedlemmer i landet. Derfor mener han, at han har ringe forudsætninger for at klare sig i Libanon.

Et imponerende CV
Her lagde man vægt på hans lange cv med forskellige domme. Foruden denne sag har han hele 14 straffesager på samvittigheden. De handler om alt lige fra tyveri og vidnetrusler til grov vold og våbenbesiddelse.

Her er hans tidligere domme

- 20. februar 2004 vedtog han en bøde på 500 kroner for tyveri af en mobiltelefon

- Ved byretsdom af 28. januar 2005 blev han idømt 60 dages betinget fængsel for vidnetrusler.

- Ved byretsdom af 30. januar 2007 blev han idømt seks dagbøder af 150 kroner for hærværk.

- Ved byretsdom af 11. januar 2008 blev han idømt seks dagbøder af 200 kroner for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde.

- Ved byretsdom af 21. august 2008 blev han idømt 60 dages fængsel for blandt andet grov vold.

- Ved byretsdom 23. juni 2009 blev han idømt en bøde på 34.000 kroner for blandt andet overtrædelse af våbenlovgivningen ved besiddelse af en gummiknippel og et samuraisværd samt for overtrædelse af færdselsloven.

- Ved byretsdom af 9. september 2009 blev han idømt syv måneders fængsel for grov vold.

- Ved byretsdom 9. juli 2010 blev han idømt 40 dages fængsel for overfald på og trusler mod tjenestemand i funktion.

- Ved byretsdom af 21. januar 2011 blev han idømt et års fængsel for besiddelse på bopælen af en pistol isat skarp ammunition samt en bøde på 30.000 kroner og frakendelse af førerretten for blandt andet overtrædelse af færdselsloven.

- Ved byretsdom 7. februar 2013 blev han idømt 7 dages fængsel for blandt andet besiddelse af en dolk og en foldekniv.

- Ved byretsdom af 19. september 2013 blev han idømt 10 måneders fængsel og udvist betinget for grov vold i gentagelsestilfælde, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og besiddelse af en enhåndsbetjent foldekniv.

- Ved landsretsdom af 30. januar 2014 blev han idømt 60 dages fængsel, en bøde på 6000 kroner og frakendt førerretten i seks år for brugstyveri af motorkøretøj og overtrædelser af færdselsloven, herunder spirituskørsel og kørsel under påvirkning af hash.

- Ved landsretsdom af 14. december 2017 blev han idømt en tillægsstraf på tre måneders fængsel og frakendt førerretten i et år for blandt andet overtrædelser af færdselsloven, herunder kørsel under påvirkning af hash.

- Han er herudover mange gange idømt bøder for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug.

Det fremgår af dommen, at hans rigtige cv ikke er nær så imponerende. Han har blandt andet arbejdet på en restaurant, et snedkerværksted og en tank. Efter seks måneder i arbejde på restauranten, mistede han jobbet, fordi han røg i fængsel.

Dømte har ikke haft kontakt til det ordinære arbejdsmarked i mere end 10 år og har modtaget kontanthjælp siden 2005.

LTF-medlemmet har et barn og er i fast forhold. Retten mente dog ikke, at det var nok til, at det ville være i strid med menneskerettighederne om retten til familie- og privatliv. Det var hovedsageligt fordi, barnet blev undfanget imens parret var bevidste om, at den dømte risikerede at blive udvist.

Siden barnet blev født i december 2017, har dømte haft en times samvær med barnet hver 14. dag.

Den dømtes påstand om at kæresten havde boet sammen med ham i otte år, godtog højesteret ikke, hvilket også har spillet en faktor.

Man hæftede sig også ved, at mandens tilknytning til LTF, "der blandt andet i kraft af en alvorlig konflikt med rivaliserende bander med indbyrdes drab og drabsforsøg, har skabt betydelig utryghed i offentligheden", skriver Højesteret.