Medie: Frømænd nægter afhøring i mørkelagt Christianiasag

Soldater fra Frømandskorpset var med Politiets Aktionsstyrke på anholdelsesaktion, men de vil ikke lade sig afhøre

Sagen, hvor Mesa Hodzic i september i fjor blev skudt og dræbt viser sig nu have at have fået juridiske konsekvenser - det fortæller Radio24syv.

Ifølge radioindslaget afviste tre soldater fra Frømandskorpset, der deltog i aktionen, at lade sig afhøre af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

Det skyldes, at de tre elitesoldater ikke kunne få retlig beskyttelse, og derfor efter aftale med advokaterne forlod de afhøringen. Til radioen siger advokat, Martin Cumberland:

- Poli­tik­la­ge­myn­dig­he­den, Justits­mi­ni­ste­riet og Rigs­ad­vo­ka­ten; alle de, der har noget at sige i det her system, må sætte sig ned og få det her afkla­ret.

Han mener, at myndighederne må gribe ind og sikre klarere regler for, hvordan militærfolk, der udfører eller deltager i politiarbejde, er stillet.

Poli­ti­folk, der anven­der magt, er under­lagt meget klare og stramme reg­ler for, hvor­når de må anvende denne magt, her­un­der skyde og dræbe ger­nings­mænd, og det er nøje regu­le­ret i en sær­lig poli­ti­lov.

Soldater skulle afhøres som vidner
Den omfat­ter imid­ler­tid ikke mili­tær­folk, der deltager i politiopgaver.

For mens de ni poli­ti­folk fra Poli­tiets Aktions­styrke, der deltog i aktio­nen den 1. sep­tem­ber mod Mesa Hodzic, fik en sig­tets rets­stil­ling, hvil­ket er adgang til en for­svar og alle sagens akter, ønskede Den Uaf­hæn­gige Poli­tik­la­ge­myn­dig­hed at afhøre de tre sol­da­ter som vid­ner.

Det til trods for, at myn­dig­he­den på dette tids­punkt ikke anede, hvor­vidt det var sol­da­terne, der havde skudt og dræbt den civile per­son, og der­med har der været tale om for­skel­s­be­hand­ling, mener advo­kat Mar­tin Cum­ber­land.

- Det er helt for­kert, for det lige skal behand­les lige, og vi kan ikke have en situ­a­tion, hvor X-antal men­ne­sker har været ude at løse en opgave, lavet det samme stykke arbejde og været under samme poli­ti­le­delse, men man væl­ger lige at give nogle af dem nogle ret­tig­he­der, mens nogle andre ikke har får de samme ret­tig­he­der. Det duer gan­ske enkelt ikke, siger han til Radio24syv.

Her ydes der førstehjælp til Mesa Hodzic efter, at han var blevet skudt under anholdelsesforsøget.
Her ydes der førstehjælp til Mesa Hodzic efter, at han var blevet skudt under anholdelsesforsøget.

Den Uaf­hæn­gige Poli­tik­la­ge­myn­dig­hed skri­ver i en mail til Radio24syv, at man 'gene­relt ikke har kom­pe­tence til at under­søge andre per­so­na­le­grup­per end poli­tiet', og det er for­ment­lig årsa­gen til, at sol­da­terne til­bage i sep­tem­ber ikke kunne få sig­tets ret­tig­he­der.

De blev sene­re­ hen afhørt af For­sva­rets Auditørkorps, men det uklare for­løb har vist, at der mang­ler ret­nings­linjer på områ­det, mener Enheds­li­stens retsord­fø­rer Rune Lund, der kal­der sagen rodet.

Ingen ville bekræfte
Det var Ekstra Bladet, der i første omgang beskrev, hvordan elitesoldater havde deltaget i aktionen.

Det var om aftenen 31. august, at den angivelige pusherhåndlanger, Mesa Hodzic, skød tre personer på Christiania.
Foto: Privat og Kenneth Meyer 112 - 9. nov. 2016 - kl. 20:41 Elitesoldater deltog i jagt på Christiania-politiskyder

Her blev det beskrevet, hvordan soldaterne fra Frømandskorpset deltog i jagten på Mesa Hodzic, der sent om aftenen 31. august skød og sårede to politifolk samt en polak, der tilfældigt befandt sig i nærheden, på Christiania.

Flere kilder med indsigt i sagen bekræftede dengang, at flere elitesoldater fra Førmandskorpset var sammen med Politiets Aktionsstyrke, da de næste formiddag forsøgte at anholde 25-årige Hodzic, der netop havde forladt en beboelsesejendom på Vinkelvej i Kastrup.

Mesa Hodzic var på vej væk med en taske proppet med hash, da han blev stoppet af to politifolk, som han skød. Hans bror, der i dag blev dømt for hashhandel, sagde i fængslet, at han ville ønske, broderen havde skudt nogle flere betjente. Politifoto. 112 - 23. feb. 2017 - kl. 14:55 Hash-handlers bror skød to betjente: - Bare han havde skudt nogle flere

Her blev Hodzic skudt af AKS-folkene, da han trak et våben under anholdelsesaktionen.

I følge Ekstra Bladets oplysninger var det AKS'erne, der affyrede skuddene mod Hodzic. Men soldaterne fra Frømandskorpset deltog på lige fod med med AKS'erne, erfarede Ekstra Bladet.

Dengang ønskede ingen at bekræfte soldaternes deltagelse overfor Ekstra Bladet.

Redegørelse: Skud var selvforsvar

I forbindelse med sagen havde Rune Lund, retsordfører, Enhedslisten, krævet et svar fra daværende justitsminister, Søren Pind (V).

Her overskred justitsministeren tidsfristen med en måned - og da han endeligt svarede, skete det dagen før Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg.

Også justitsministeren svarede undvigende på Lunds spørgsmål, hvor han ikke ville bekræfte, at soldaterne havde deltaget i aktionen.

For en uges tid siden afleverede DUP deres redegørelse i sagen skudepisoden

- Vi kan lægge til grund, at den polititjenestemand, der skyder den formodede gerningsmand 2. september, har handlet i lovlig nødværge, sagde vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich til DR Nyheder.

Se også: Redegørelse: Nødværge at dræbe skudmand fra Christiania

Undersøgelsen viser, at det er Mesa Hodzic, der skyder først mod politiet med en pistol, da man forsøger at anholde ham om morgenen 2. september.

Sagen kort:

Det var under et rutinemæssigt anholdelsesforsøg i forbindelse med indsatsen mod den organiserede handel med hash i Pusherstreet, at to betjente den pågældende aften forsøgte at anholde Mesa Hodzic.

Det er politiets vurdering, at Hodzic på sig havde omsætningen fra en hashbod, der netop var lukket ned for natten.

Og derfor greb de to betjente fat i Hodzic, da han var ud for bygningen Fredens Ark. Her gav betjentene sig til kende, men det kom til håndgemæng, hvor Hodzic gjorde modstand.

I den forbindelse trak Hodzic en kaliber 22 pistol som han på klos hold rettede mod betjentene og affyrede skud.

Efterfølgende har det vist sig, at Hodzic den pågældende aften havde været bevæbnet fordi, der en af de foregående dage havde været et tyveri- eller røveri lignende forsøg af hash fra en boderne i Pusherstreet.

Manden var blevet overfaldet og havde fået tæv. Efterfølgende var han taget ud til venner i bandemiljøet og klaget sin nød.

Bandefolkene var vendt bevæbnet tilbage og havde ført sig frem med trusler i Pusherstreet.

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Har du en mening om Ekstra Bladet? Kom med i vores panel og del din mening med os
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen