Militære brandkøretøjer sendt i aktion mod Vildmose-brand

Her sættes flyvevåbnets store slukningskøretøjer ind mod de lumske brandlommer ved Lille Vildmose

I den brandhærgede område er ilden slukket på overfladen, men det ulmer fortsat voldsomt i spagnum-lagene under højmosen. I øjeblikket pløjes jorden op og overpøses med vand fra gyllespredere. (Foto: René Schütze)

Branden ved Lille Vildmose i det østlige Himmerland ulmer i øjeblikket så kraftigt i den knastørre mosejord, at myndighederne frygter, at den kan æde sig gennem jordbunden og lave tunneler for så at dukke op et helt andet sted.

I øjeblikket forsøger to af flyvevåbnets terrængående slukningskøretøjer fra Flyvestation Aalborg at komme tæt på de underjordiske brandlommer og nedkæmpe dem fra højtryks vandkanoner.

I forvejen har brandvæsnet sat tunge landbrugskøretøjer ind med store plove for at rive overfladen op, så slukningsvandet kan trænge ned gennem den tørre spagnum-jord. Desuden kører gyllevogne rundt og spreder vand på jorden.

Ild i lag af spagnum under jorden
- Jorden i Lille Vildmose er højmose med virkelig meget spagnum under selve muldjorden. Det brænder derfor meget langt nede, og det er svært for os at få vandet ned, hvor det gør gavn, oplyser Lars Bjørndal fra Nordjyllands Beredskab.

- Jeg er bekymret for, hvis ilden nede i jorden brænder ind under de brandbælter, der er. Der er også nogle dybe grøfter i området, som plejer at være fyldt med vand.

- Men på grund af tørken er der ikke så meget vand i grøfterne nu. Hvis ilden brænder under og forbi grøfterne, så kan der opstå brande i helt nye områder, sagde Lars Bjørndal i formiddag til Ekstra Bladet.

Brand gik under jorden

Branden ved Lille Vildmose opstod i går ved Dokkedal sydøst for Aalborg. I første omgang lykkedes det at begrænse det afbrændte område til 50 hektar og samtidig undgå Tofte Skov.

Nordjyllands Beredskab har fået assistance fra Beredskabsstyrelsen, der har sendt slukningsudstyr og mandskab til området.

I går skønnede brandfolk på stedet, at indsatsen kunne indstilles i dag, men efter at den er gået under jorden, er der atter en større brandstyrke på stedet.

Foto: Rene Schütze 112 Brandfolk har kæmpet hele natten for at nedkæmpe stor naturbrand

Her ses branden. Foto: René Schütze 112 Voldsom naturbrand hærger: - Ilden er gået amok  

1 af 2 I den brandhærgede område er ilden slukket på overfladen, men det ulmer fortsat voldsomt i spagnum-lagene under højmosen. I øjeblikket pløjes jorden op og overpøses med vand fra gyllespredere. (Foto: René Schütze)
2 af 2 Flyvestation Aalborg hat sendt et par såkaldte crashtenters til assistance mod den lumske mosebrand i Lille Vildmose ved Dokkedal sydøst for Aalborg. De militære brandkøretøjer er udstyret med fjernbetjente højtryks vandkanoner på taget og kan gå meget tæt på ilden. (Foto: René Schütze)