National krisestab gøres klar til flygtninge-kaos

Regeringen har indkaldt den nationale operative stab, der lige nu er ved at samles for at koordinere indsatsen i et ventet flygtninge-kaos

Syrisk familie går langs motorvejen (Video: Caroline Clante)

For første gang siden terror-angrebet i København den 14. og 15. februar, har regeringen i dag på grund af flygtninge-situationen indkaldt Den Nationale Operative Stab (NOST).

NOST´en kommer ellers kun i brug ved nationale kriser som naturkatastrofer, meget voldsomt vejr som orkaner og sne-kaos eller truende krig eller krise og terror. Så regeringen frygter åbenbart, at flygtninge-situationen kan udvikle sig til en national krise.

NOST´en går i aktion, når de enkelte regioner og politikredse ikke selv kan løse en stor opgave, og når der opstår flere 'hændelser' samtidigt i forskellige egne af landet, som giver behov for en koordinerende indsats på national plan.

Staben, der samles i et kommandorum hos Rigspolitiet i Ejby vest for København, skal blandt andet koordinere indsatsen mellem politiet, forsvaret og redningsberedskabet.

PET, Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er faste medlemmer af staben, og ledelsen i NOST´en kan indkalde andre myndigheder og aktører efter behov - for eksempel DSB og Movia, hvis der bliver behov for transport af meget store menneskemængder.

Krisekommunikation
Den Nationale Operative Stab skal også varetage den centrale krisekommunikation, både den operative kommunikation og den politisk-strategiske kommunikation.

Den filtrerede information udarbejdes efter aftale med NOST´en og statsministeriet gennem DCOK, Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab.

I skrivende stund har hverken NOST´en eller DCOK udsendt nogen informationer om flygtninge-situationen.

Under terror-angrebet den 14. februar blev staben i NOST´en alarmeret via SMS klokken 17.45, to timer og 12 minutter efter, at Omar El-Hussein åbnede ild ved 'Krudttønden'.

Knapt et time efter alarmen til NOST-staben var 'stort set samtlige indkaldte stabsmedlemmer til stede i NOST', fremgår det af Rigspolitiets evaluering af politiets indsats ved terror-angrebet, som blev offentliggjort den 4. maj.

Den første opgave, som NOST´en fik efter terror-angrebet var at godkende en kommunikationsstrategi, der blev sendt fluks til statsministeriet. Det samme vil formentlig ske i dag, når staben er samlet og operationsklar.

Rigspolitiets kommunikationsrådgiver Lars Andersen er lige nu på vej til NOST-staben, men politiet er endnu ikke klar til at oplyse nærmere om, hvad opgaverne bliver for NOST´en under flygtningekrisen.

- Vi får mange forespørgsler, så du må væbne dig med tålmodighed for kommentarer, siger Lars Andersen.