Nu er dommen faldet

Dommen over Peter Madsen blev afsagt onsdag eftermiddag

Ekstra Bladet følger sagen tæt hele dagen. Få seneste nyt fra vores udsendte reporter og Ekstra Bladets kriminalredaktør her (Producer: Martin Lorentsen)

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Godt to timer gik der, fra domsmandsretten i Østre Landsret trak sig tilbage for at votere om straffen til Peter Madsen, til de vendte tilbage.

Her oplæste retsformanden, at Peter Madsen er idømt livstid for sexdrab på Kim Wall om bord på ubåden UC3 Nautilus.

Det er altså en stadfæstelse af byrettens dom.

Der er tale om en sag af særlig grovhed og særlig planlægning, ligesom Peter Madsen har udnyttet forurettedes værgeløse stilling.

Det hedder blandt andet i rettens begrundelse:

'Ved byrettens dom er tiltalte fundet skyldig i blandt andet et seksuelt overgreb af særlig farlig karakter eller under i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, drab og efterfølgende usømmelig be­handling af liget. Efter byrettens bevisvurdering må det lægges til grund, at der er tale om en sag af usædvanlig grovhed, og at der i ganske særlig grad foreligger skærpende omstændigheder efter straffelovens § 81, nr. 3, 5 og 11, idet kriminaliteten var særlig planlagt i detaljer, ligesom tiltalte har udvist særlig hensynsløshed i lemlæstelsen af forurettede og også har udnyttet foru­rettedes værgeløse stilling. Herefter og af de grunde, byretten har anført, tiltræder landsretten, at tiltalte idømmes straf af fængsel på livstid.

Se rettens begrundelse her.

Kynisk og perverteret
Forinden havde anklager Kristian Kirk kaldt Peter Madsen for en kynisk, perverteret, beregnende sexmorder og argumenteret for, at livstidsdommen fra Københavns Byret skulle stadfæstes.

- Med de oplysninger, vi har, om tiltaltes brutale fremfærd, overfald på en fuldstændig forsvarsløs kvinde, som var på arbejde som journalist, og efterfølgende partering, så er vi altså oppe i livstid, siger han og fortsatte:

- Hvis ikke denne sag skulle kunne begrunde livstid, hvor bestialsk skal man så være i sin drabsiver. Hvilke pinsler skal der så overgå den forurettede? Peter Madsen har haft talrige muligheder for at træde tilbage undevejs i forløbet, men den uhyrlige plan blev ført ud i livet.

- Forvaring er den næstbedste løsning i forhold til denne mands psykopatiske træk, sagde han.

Ustraffet - og ikke planlagt drab
Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, mente til gæld, at en tidsbestemt straf var passende.

- Det er forsvarets helt klare opfattelse, at den rette sanktion er en tidsbestemt straf. Et sted mellem 14 og 16 år, sagde forsvareren, da hun indledte sin procedure.

Hun mente, at anklager Kristian Kirk havde 'fremlagt en detaljeret historie med meget bredt og farverigt ordforråd' og opfordrede retten til at se bort fra 'anklagerens private, subjektive holdning. Hans eget digteri' og alene lægge vægt på det bevisresultat, som byretten nåede frem til.

Hun lagde blandt andet vægt på, at Peter Madsen er ustraffet, hun mener i modsætning til anklageren ikke, at byretten har fastslået, at der var tale om et planlagt drab, og hun anførte, at det ikke tæller som en skærpende omstændighed, at der er tale om drab på en journalist på arbejde, fordi journalister ikke hører under den gruppe, der har en særlig beskyttelse.