Nu kan teledata igen bruges i straffesager

Rigsadvokaten oplyser, at midlertidigt stop for brug af teledata ophører

Hvad er teledata-sagen, og hvorfor er den så alvorlig? Carsten Norton udlægger og forklarer konsekvenser.

Efter to måneder uden brug af teledata, kan anklagere fra lørdag 19. oktober igen bruge teledata i straffesager.

Det oplyser Anklagemyndigheden.

Alle landets anklagere har i dag fået et brev, hvor rigsadvokaten oplyser, at det midlertidige stop ikke bliver forlænget.

- Med den viden vi nu har, og med de tiltag og nye retningslinjer, der er lavet, står vi et helt andet sted end for to måneder siden. Derfor er det også retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, at teledata nu igen bliver brugt af anklagerne ude i retterne, siger rigsadvokat Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

Brugen af teledata blev stoppet, fordi det viste sig, at der var fejl i de rådata, politiet og anklagemyndigheden havde brugt, og det satte derfor spørgsmålstegn ved rigtigheden i de data, der blev brugt i straffesager.

Nick Leon Hansen vil have sin sag genoptaget efter teledataskandalen. Privatfoto Krimi Efter teledata-skandale: Hells Angels-rocker vil løslades

Nye tiltag
Mens dataen ikke har været i brug, er der blevet gennemført en ekstern undersøgelse af politiets brug af teledata i straffesager, og der er derfor udarbejdet et notat om punkter, som man skal være opmærksom på, og som politi, anklagere, forsvarere og dommere fremover vil få udleveret, når der benyttes teledata i straffesager.

Sammen med redegørelsen er der lanceret en række nye tiltag, der skal genskabe tilliden til politiets brug af beviser så som teledata.

Derudover har anklagemyndigheden lavet en række nye retningslinjer om anvendelse af teledata i straffesager.

- Det er afgørende, at anklagere, forsvarere og domstole nu har et fælles grundlag at stå på, og at mulige fejl og usikkerheder bliver lagt åbent frem.  Det handler ikke om, at teledata skal være 100 procent fejlfri, for det er de ikke. Men vi skal kende usikkerhederne og være i stand til at håndtere dem. Derfor er nye retningslinjer vigtige, siger Jan Reckendorff.

Fakta: Nye retningslinjer for teledata

Af de nye retningslinjer fremgår det blandt andet:

  • at politiet skal udvise særlig opmærksomhed ved gennemgangen, kontrollen og brugen af teledata i forhold til potentielle fejlkilder og usikkerheder,
  • at det uvildige notat, der er udarbejdet om særlige opmærksomhedspunkter ved anvendelse af teledata, altid skal indgå i sagen, så det sikres, at forsvareren og retten er bekendt med de fejlkilder og usikkerheder, der kan være ved anvendelsen af de pågældende data, 
  • at politiet, inden straffesagen afleveres til anklagemyndigheden, skal udarbejde en rapport, der bl.a. bør beskrive den kvalitetskontrol, der er foretaget vedrørende teledata i sagen, og om der er fejlkilder og usikkerheder i teledata, som vurderes at være særligt relevante i sagen,
  • at anklageren skal gennemgå kvalitetsrapporten og bl.a. overveje behovet for supplerende efterforskningsskridt, 
  • at anklageren skal overveje at afsætte yderligere tid til dokumentation af teledata og behandling af indsigelser mv. i retten, 
  • at dokumentation af teledata i vidt omfang skal basere sig på rådata, 
  • at de relevante dele af det uvildige notat i fornødent omfang skal dokumenteres i retten, og
  • at supplerende bevisførelse, f.eks. dokumentation af masteplaceringer, afhøring af efterforskere, teleanalytikere og/eller sagkyndige vidner, skal overvejes i bl.a. de mere komplicerede sager

Kilde: Rigsadvokaten

Anklagemyndigheden vil nu bede domstolene om at finde datoer til de udsatte retssager. De datoer, der allerede er fastsat, bliver som udgangspunkt fastholdt, men nogle sager kan blive udsat, hvis der skal udføres fornyet kvalitetskontrol eller hvis anklagemyndigheden skal bruge tid på at tilrettelægge bevisførelsen i de pågældende retssager.