Nyt i skandale-sag: Chef bad ansatte om at lyve

Ifølge Berlingske bad chefen med det øverste ansvar for teledata hos Rigspolitiet sine ansatte om at lyve. Nu er han fortid

Få et overblik over teledatasagen og dens konsekvenser her.

I dag holder Justitsminister Nick Hækkerup (S) pressemøde om myndighedernes redegørelser i teledatasagen.

Men inden da kan Berlingske afsløre en ny drejning i sagen.

Ifølge avisen bad chefen med det øverste ansvar for teledata hos Rigspolitiet sine ansatte om at lyve over for Justitsministeriet for at skjule sandheden om skandalen.

'Den daværende chef for telecentret blev 1. april 2019 midlertidigt overført til andet arbejde i Politiområdet.'

'Baggrunden var, at flere medarbejdere opfattede, at den pågældende chef på et internt møde i telecentret den 27. marts 2019 havde bedt dem om at oplyse, at der blev gennemført kontroller, uanset om kontrollerne rent faktisk blev gennemført', lyder det i redegørelsen', som Berlingske har læst

Det skulle være sket 27. marts 2019 på et møde i Rigspolitiets Telecenter.

Efterfølgende blev chefen flyttet til en anden afdeling, inden han opsagde sin stilling 31. maj 2019.

Alt om skandalen

Få her et overblik over, hvordan skandalen har udfoldet sig.

* 13. juni: Rigsadvokaten sender en orienteringsskrivelse til Advokatrådet og Domstolsstyrelsen, hvor man orienterer om en systemfejl, der kan have haft betydning for efterforskningen og/eller vurderingen af beviserne i konkrete straffesager.

* 17. juni: Offentligheden hører for første gang om sagen. Rigspolitiet forklarer, at der har været en it-fejl i det program, der håndterer teleoplysninger fra teleselskaber.

Fejlen er blevet rettet 8. marts 2019, oplyses det.

Flere end 10.000 straffesager fra perioden 2012 til 2019 skal som konsekvens tjekkes.

* 18. juni: Det kommer frem, at fungerende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ikke har været informeret om fejlen før 17. juni 2019.

* 2. juli: Den nyudnævnte justitsminister Nick Hækkerup (S) iværksætter en undersøgelse af forløbet. Landsdommer Olaf Tingleff udpeges til at lede den uvildige gruppe.

Justitsministeren oplyser ved samme lejlighed, at Rigspolitiet 30. juni 2019 har oplyst, at man fra "visse teleselskaber i perioder har modtaget mangelfulde rådata om kommunikation ved brug af nyere samtaletjenester mv.".

* 3. juli: Teleindustrien - teleselskabernes branchesamarbejde - oplyser, at man er i gang med at undersøge omfanget og årsagerne til de mangelfulde teleoplysninger.

Det vedrører to teleselskaber og handler blandt andet om såkaldte wi-fi-opkald, oplyser direktør hos Teleindustrien Jakob Willer.

* 15. august: Justitsminister Nick Hækkerup skriver i et svar til Folketingets Retsudvalg, at Rigspolitiet vurderer, at det er nødvendigt også at kigge på sager fra før 2012.

* 18. august: Rigspolitiet orienterer Justitsministeriet om, at der også er identificeret fejl i forbindelse med de geografiske koordinater for telemasters placering.

Det betyder, at der i behandlingen af straffesager kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at sandsynliggøre en telefons position. Omfanget af og årsagen til fejlen er ikke afdækket.

Fundet af de nye fejl betyder, at Rigsadvokaten midlertidigt stopper brug af teledata i straffesager.

Rigspolitiet oplyser videre, det der er identificeret flere forskellige konkrete fejl i den rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne vedrørende teleoplysninger. Omfanget og betydningen af disse fejl er endnu ikke afdækket.

Fundet af de nye fejl betyder, at Rigsadvokaten midlertidigt stopper brug af teledata i straffesager.

* 28. august: En opgørelse fra anklagemyndigheden viser, at 29 personer indtil videre er blevet sat på fri fod fra arresthuse og fængsler på grund af uroen om brugen af teledata i straffesager.

Ud over løsladelserne fra varetægtsfængsling er et tocifret antal forskellige sager ved domstolene blevet udsat til senere.

* 30. august: Rigspolitiet orienterer Justitsministeriet om, at der er igangsat en uvildig undersøgelse af politiets brug og behandling af teledata.

* 3. oktober: Det kommer frem, at Justitsministeriet allerede 13. marts blev orienteret om problemerne. Hverken ministeren, forsvarsadvokater, dommere eller offentligheden fik dog besked om skandalen før tre måneder senere.

Kilder: Justitsministeriet, Rigspolitiet, Politiken, Berlingske og Ritzau.

Allerede torsdag aften meldte Rigspolitichefen, rigsadvokaten og Justitsministeriets departement, at de har afleveret redegørelser i teledata-sagen til justitsministeren.

Myndighedernes redegørelse om den såkaldte teledatasag viser, at Rigspolitiets håndtering af teledata har været særdeles utilfredsstillende.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Teledatasagen har rokket ved vores tillid til retssystemet. Den tillid skal vi have genoprettet. Derfor iværksætter jeg 16 initiativer, der skal genskabe tilliden til politiets brug af tekniske efterforskningsmidler og beviser og sikre, at teledata igen kan anvendes som bevis i straffesager, udtaler Nick Hækkerup.

Se også: Ministerium holdt viden om teledata-fejl hemmelig i flere måneder

Problemerne var kendt
Ministerens udmelding kommer efter, det er blevet kendt, at Justitsministeriet kendte til problemerne med teledata uden at orientere hverken ministeren og offentligheden.

Ifølge en endnu ikke offentliggjort redegørelse fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten om skandalen fremgår det, at ministeriet allerede 13. marts blev gjort opmærksom på fejlene i teledata.

Men først efter valget i juni kom oplysningerne videre til politikere, dommere og forsvarsadvokater, skriver Berlingske og Politiken, der har kendskab til indholdet i redegørelsen.

Hård kritik mod Rigspolitiet
Redegørelsen fra myndighederne er en hård kritik mod Rigspolitiets rolle i sagen. Rigspolitiet kritiseres for at levere mangelfulde orienteringer til Justitsministeriet.

- Som Rigspolitiet også selv beklager, har de første orienteringer af departementet ikke været fyldestgørende og entydige og derfor ikke klargjort sagens alvor, udtaler Nick Hækkerup.

Nick Hækkerup mener derfor ikke, at man i departementet har haft et ønske om at hemmeligholde oplysninger fra hverken tidligere minister eller Folketinget.

- Jeg finder det dog samtidig beklageligt, at departementet ikke på et tidligere tidspunkt viste større initiativ i forhold til at sikre tilstrækkelig fremdrift i myndighedernes afklaring af sagen, udtaler han i meddelelsen.

Det vides endnu ikke, hvilke 16 initiativer, justitsministeren vil iværksætte for at genoprette tilliden til systemet. Det ventes at blive fremlagt på et pressemøde fredag formiddag.

Se også: DF-retsordfører vil trække streg i sandet efter teledatasag