Pædofile kan få forbud mod ophold i svømmehaller og parker

Folketinget har vedtaget lov, som kan give opholdsforbud for pædofilidømte på steder, hvor børn befinder sig

Seksualforbrydere kan fremover få forbud mod at opholde sig steder, hvor børn befinder sig. Det kan være svømmehaller, legepladser, parker og daginstitutioner.

Hidtil har der kun været forbud mod at opholde sig i nærheden af gerningsstedet.

Det skærpede opholdsforbud er et af en række tiltag, som den socialdemokratiske regeringen og blå blok torsdag har stemt for, og som træder i kraft ved årsskiftet.

- Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget et utroligt vigtigt lovforslag, som har afsæt i flere alvorlige og ubeskrivelige sager om misbrug af børn, udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Vi kan desværre ikke ændre på fortiden, men forhåbentlig kan lovforslaget være med til, at færre børn i fremtiden udsættes for seksuelle overgreb, lyder det videre fra ministeren.

Fremover bliver straffen for at overtræde forbuddet hævet fra fire måneders fængsel til fængsel indtil to år.

Politiet kan også uden en retskendelse i hånden ransage den dømtes bolig for at kontrollere, om forbuddet bliver overholdt.

'Anerkendelsesværdigt formål'
Under behandlingen af lovforslaget var der diskussion om, hvorvidt loven vil krænke dømte seksualforbryderes retssikkerhed.

Institut for Menneskerettigheder har i et høringssvar til lovforslaget påpeget, at mens man skal undgå overgreb mod børn, er der også et hensyn at tage til den dømtes retssikkerhed og privatlivets fred.

Institut for Menneskerettigheder skrev i et høringssvar, at forslaget har et 'anerkendelsesværdigt formål'.

- Men for at opnå formålet giver udkastet en række meget vidtgående beføjelser til politiet og indeholder omfattende indgreb i privatlivets fred og retten til bevægelsesfrihed, som er beskyttede i menneskeretten.

Det var samme problematik, som blev påpeget af retsordførerne fra regeringens støttepartier Enhedslisten, De Radikale og SF. Støttepartierne valgte at stemme imod forslaget. Det samme gjorde Alternativet.

Lovforslaget blev oprindeligt fremsat af den tidligere regering.