Penkowa-sag giver domsmænd hovedbrud

Dommer udskyder domsafsigelse i Penkowa-sag i to uger på grund af sagens kompleksitet

Juraen, beviserne og formentlig også kronologien i anklagemyndighedens sag mod den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa er så kompleks, at sagens hovedperson må vente ekstra længe på rettens afgørelse.

Det fortæller retsformand Karen Duus Mathiesen tirsdag i Københavns Byret, hvor specialanklager Susanne Bitsch og forsvarsadvokat Kåre Pihlmann har afsluttet deres procedurer i sagen.

- Domsmændene har givet udtryk for, at det er en stor mundfuld, der skal arbejdes igennem, og derfor vil der først blive afsagt dom den 30. september, lyder det fra Karen Duus Mathiesen.

Sagens kerne er anklageskriftet mod Penkowa. Ifølge det har hun tilbage i 2003 ved hjælp af falske dokumenter vildledt ledelsen på Københavns Universitet til ikke at rejse en sag om videnskabelig uredelighed mod hende.

Beviserne i sagen kredser om rotteforsøg, der er nævnt i en videnskabelig artikel fra år 2000. Penkowa har ikke kunnet dokumentere, at forsøgene er fundet sted.

Men via fire dokumenter har hun over for universitet sandsynliggjort, at hun har handlet efter bogen, og derfor blev der ikke indledt en sag tilbage i 2003, da universitet efterforskede spørgsmålet.

Hvorvidt dokumenterne er falske eller ej, er dog ikke det eneste domsmændene og retsformanden skal tage stilling til. For i mellemtiden har den statslige instans Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed set på sagen.

Udvalgene slog fast, at der ikke er grundlag for at stemple Penkowa som uredelig.

Det har fået advokat Kåre Pihlmann til at kræve sagen afvist. Han henviser til retsprincippet "ne bis in idem", som blandt andet er stadfæstet i menneskerettighedskonventionen.

Ifølge det må der ikke føres sag om det samme mod den samme person flere gange.

Og det er ifølge advokaten det, der sker i denne sag. Anklagemyndigheden afviser dog, at det skulle være tilfældet. Straffesagen handler om dokumentfalsk, ikke om uredelighed, lyder det blandt andet.

Sagsforløbet er langt og kompliceret. Rotteforsøgene er angiveligt fundet sted i slutningen af 90'erne og de omstridte dokumenter er overgivet til universitet i 2003.

Det betyder dels, at retten skal vurdere, om sagen teknisk set er forældet eller ej. Samtidig bærer sagens mange vidneudsagn præg af at omhandle forhold, der ligger langt tilbage i tiden.

Anklagemyndigheden kræver Penkowa idømt en betinget fængselsdom på ni måneder.