Peter Madsen nægter at betale Kim Walls efterladte

Kim Walls forældre og kæreste ønsker økonomisk godtgørelse fra drabsmand Peter Madsen. Han nægter

Et af de sidste billeder af Kim Wall i live - på vej i ubåden 'Nautilus' 11. august 2017 med Peter Madsen, som er dømt for at have dræbt og parteret hende. Foto: Ritzau/Scanpix
Et af de sidste billeder af Kim Wall i live - på vej i ubåden 'Nautilus' 11. august 2017 med Peter Madsen, som er dømt for at have dræbt og parteret hende. Foto: Ritzau/Scanpix

Drabsmanden Peter Madsen vil ikke betale en krone til sit offer Kim Walls efterladte. Onsdag i Østre Landsret har Madsen påstået frifindelse for de krav om såkaldt tortgodtgørelse, som er rejst mod ham.

Kravene er en del af en sag ved landsretten, som skal fastslå, hvorvidt Peter Madsen skal idømmes fængsel på livstid eller ej.

Både Kim Walls kæreste og hendes forældre kræver 150.000 kroner i erstatning, altså 300.000 i alt, fortæller anklager Kristian Kirk fra Statsadvokaten i København under sin forelæggelse af sagen.

Da Peter Madsen i april blev dømt i Københavns Byret, fik kæresten 120.000 kroner i erstatning, mens forældrene, som begge er til stede under onsdagens retsmøde, ikke fik en krone.

Retten mente ikke, at forældrene havde krav på tortgodtgørelse, da Kim Wall var 30 år gammel og reelt flyttet hjemmefra, da hun blev dræbt.

Se også: Nu starter sagen: Madsen kæmper for mildere straf

Ved onsdagens retsmøde i landsretten har Peter Madsen taget plads ved siden af sin advokat, Betina Hald Engmark. Hun er iklædt sort kåbe med bordeaux revers, det er forsvarsadvokaters uniform i landsretten.

Madsen, der ellers er kendt for at optræde i sine grønne kedeldragter fra Raketmadsens Rumlaboratorium, er onsdag klædt i sort.

Og hvor han ikke vil betale penge til forældre og kæreste, så har han ikke noget imod at betale til myndighederne.

Søfartsstyrelsen har nemlig nedlagt påstand om erstatning på 33.000 kroner for udlægning af en såkaldt vragbøje, i forbindelse med at Peter Madsen sænkede sin ubåd "UC3 Nautilus" i Køge Bugt ved Drogden Fyr.

Det krav var der ingen protest imod fra Madsens side.

I sin forelæggelse af sagen fortalte Kristian Kirk, at Peter Madsen har nedlagt påstand om "rettens mildeste straf".

Se også: Sådan fremstår Peter Madsen i retten

Anklagemyndigheden står fast på, at fængsel på livstid er en passende straf til Madsen. En livstidsdom betyder, at prøveløsladelse tidligst kan ske efter 12 år. Men i princippet kan man sidde inde til sin død.

Hvis Kirk ikke får medhold vil han have Madsen idømt den tidsubestemte foranstaltning forvaring.

Det gives som et alternativ til en fængselsstraf til dømte, som retten anser for at være så farlige, at de på fri fod efter en fremtidig løsladelse udgør en trussel mod samfundet.

Derfor er forvaringsdommen også tidsubestemt. Først når retten vurderer, at den dømte ikke længere er farlig, kan der ske prøveudskrivning - altså prøveløsladelse.

Skyldsspørgsmålet ligger fast. Madsen har kun anket den del af byretsdommen, der handler om straffen.

Se også: Nu begynder ankesagen: Madsen møder selv op