Reagerede først et år efter klage om seksuelt misbrug

For skatteborgernes penge kunne læger henvise sårbare patienter til psykologen Morten Sveistrup Hecksher, over et år efter at myndighederne fik den klage, der nu har fået ham dømt for ydmygende udnyttelse af en klient

'Er din fisse, din røv og din mund klar til at tilfredsstille din herre?' var en af de beskeder, som psykologen sendte til sin klient, og som indgik i hendes klage. Efter klagen gik der over et år, før myndighederne tog hans autorisation. Foto: Morten Overgaard
'Er din fisse, din røv og din mund klar til at tilfredsstille din herre?' var en af de beskeder, som psykologen sendte til sin klient, og som indgik i hendes klage. Efter klagen gik der over et år, før myndighederne tog hans autorisation. Foto: Morten Overgaard

Det viser sig, at den nu dømte psykolog Morten Sveistrup Hecksher har en tidligere behandlingsdom for våbenbesiddelse. Men ikke kun dét sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt han kunne være stoppet tidligere.

Morten Sveistrup Hecksher er idømt fængselsstraf og har fået frataget titlen ‘psykolog’ i tre år indtil videre. Han har dog anket dommen og kan derfor fortsætte med at praktisere som psykolog frem til landsrettens afgørelse. Foto: Morten Overgaard 112 Psykolog-skandale vokser: Har tidligere våbendom

I P1-dokumentaren ‘Det Perfekte Offer 2’ fremgår det, at Psykolognævnet først reagerede, et helt år efter de modtog klagen fra den kvinde, som psykologen nu er dømt for at misbruge.

'Jeg har måske været et nemt offer, fordi jeg har en fortid med mange overgreb, men at jeg skulle blive knækket af en psykolog, jeg stolede på, det havde jeg aldrig troet. Jeg håber, at I vil tage denne klage alvorligt og handle på den, så det ikke kommer til at ske for flere, skrev kvinden blandt andet i klagen', hvor hun også vedhæftede 792 sms’er, der dokumenterede det seksuelle forhold mellem hende og psykologen.

Psykologens SMS'er

Her er en række af de over 100 beskeder, som var med i klagen:

  • I praksis betyder det, at din herre bestemmer over dig. At du ikke har noget valg, men skal gøre hvad du bliver anmodet om. Eks. komme hurtigt hertil og sutte min pik.
  • Slave kan give blowjob og blive kneppet som jeg har lyst. Alt andet har ingen plads. Adlyd og læg krop.
  • Vil slave være indstillet på at blive kneppet af flere mænd? Med deltagelse af mig?
  • Er blevet glad for *'s sublime piksutte evne. Vil have ydelsen så ofte som muligt. Gerne morgensutter og aftensutter.
  • Helt firkantet: jeg gør kun det jeg vil og gider. Ikke andet. Det * altid kan vide sig sikker på er at blive udnyttet og misbrugt.

Klage var ikke nok
Psykolognævnet indrømmer over for P1, at de kendte til Morten Sveistrup Heckshers behandlingsdom for våbenbesiddelse, da de modtog klagen om seksuel udnyttelse i 2017.

I et mailsvar skriver nævnet, at de ‘i forbindelse med dommen for våbenbesiddelse modtog et 'antal henvendelser' vedrørende psykologen’ og overvejede at tage hans autorisationen allerede dengang.

Men trods flere tidligere henvendelser, en behandlingsdom samt det faktum, at nævnet tidligere har overvejet at tage hans autorisation, handler Psykolognævnet ikke på den nye klage og de 792 sms’er. Psykologen kan derfor fortsætte med at behandle lægehenviste patienter for skatteborgernes penge. Sådan fortsætter han i over et år.

'Jeg havde ikke længere ret til at bære et navn. Jeg måtte ikke længere tage beslutninger selv, fordi jeg var hans ejendel. Jeg skulle adlyde ham blindt. Jeg skulle kravle nøgen rundt og ligge i fosterstilling', fortæller den forurettede kvinde, der går under navnet 'Sara', i podcasten 'Det Perfekte Offer 2'. Foto: Anita Graversen
'Jeg havde ikke længere ret til at bære et navn. Jeg måtte ikke længere tage beslutninger selv, fordi jeg var hans ejendel. Jeg skulle adlyde ham blindt. Jeg skulle kravle nøgen rundt og ligge i fosterstilling', fortæller den forurettede kvinde, der går under navnet 'Sara', i podcasten 'Det Perfekte Offer 2'. Foto: Anita Graversen


I ‘Det Perfekte Offer 2’ står kvinden i sagen frem under pseudonymet ‘Sara’. Sara fortæller, at hun ringer til Psykolognævnet, to måneder efter hun har sendt sin klage. Her får hun at vide, at nævnet vil afvente en afgørelse ved Disciplinærnævnet, inden de ‘tager stilling til, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.’ Men det behøver de ikke vente på.

- En sag, der handler om, at en psykolog har et seksuelt forhold til en af sine patienter, er så klart et udtryk for svigtende dømmekraft. Det ville alle andre steder i sundhedsvæsenet føre til en fratagelse af autorisationen, imens man undersøgte den pågældende sag, siger lektor i sundhedsjura Kent Kristensen.

Kvinden sender samme klage med de mange sms-beskeder til Østjyllands Politi, som vælger at rejse en sigtelse. Det er den sigtelse, der i februar 2019 får Morten Sveistrup Hecksher dømt.

Et år for sent
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har den dag i dag - knap to år efter - endnu ikke færdigbehandlet Saras klage. De begrunder det med, at de her et ‘meget stort antal sager under behandling’.

Selvom Psykolognævnet i første omgang har sagt, at de ville vente på Disciplinærnævnets afgørelse, vælger de alligevel i maj 2018 at fratage psykologen hans autorisation. Det er dog over et år efter, at Sara har klaget.

Psykolognævnet begrunder i afgørelsen, at de vurderer, ‘at der er risiko for, at andre klienter kan blive udnyttet’, og at psykologen ‘frembyder overhængende fare’. De lægger blandt andet vægt på en sms, hvor psykologen skriver: 'Du er ikke andet end en husslave' og Saras journalnotater, hvor der står, at hun var selvmordstruet. Oplysninger, som nævnet havde allerede i 2017, da Sara klagede for over et år siden.

- Det er en klar fejl, at de ikke griber ind tidligere. Psykologloven giver mulighed for at fratage autorisation, hvis psykologen er til overhængende fare for patienterne. Den betingelse er til stede på baggrund af de oplysninger, Psykolognævnet har allerede i 2017, siger Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura.

Det var ifølge klienten her i Morten Sveistrup Heckhsers private lejlighed på øverste etage, at han gennem flere måneder udnyttede og havde sex med hende. I samme bygning behandlede psykologen lægehenviste patienter i klinikken nedenunder. Foto: Ernst van Norde
Det var ifølge klienten her i Morten Sveistrup Heckhsers private lejlighed på øverste etage, at han gennem flere måneder udnyttede og havde sex med hende. I samme bygning behandlede psykologen lægehenviste patienter i klinikken nedenunder. Foto: Ernst van Norde
 

- Han fik en behandlingsdom, mens jeg gik i behandling ved ham. De ved det. Psykolognævnet sidder med de her papirer - de ved det! De får sms'er ind, hvor at han skriver de mest sindssyge ting til mig, og så ryger det bare ned i en skuffe. Jeg har ikke rigtig ord for det, siger forurettede kvinde, der er anonym og går under navnet 'Sara'.

Psykolognævnets formand, Sanne Bager, har ikke ønsket at stille op til interview hverken i P1 eller Ekstra Bladet.

Hun har gennem en pressemedarbejder sendt et kort skriftligt citat til P1, hvor der står, at Psykolognævnet skal behandle sagerne på en måde, ’så der er retssikkerhed både for klienterne og psykologerne’.

Medlem af forening
Det er ikke kun Psykolognævnet, der i over et år har haft klagen liggende uden at gribe ind; psykologen får også lov at forblive medlem af Dansk Psykolog Forening.

- Det er ubehageligt. Hvorfor skal jeg være medlem af en forening, hvor kriminelle også kan være medlem? Hvis man ikke ændrer proceduren, vil jeg overveje, om jeg skal være medlem fremover, lyder det fra Saras erhvervspsykolog, Karlo Mørch. Det var ham, der sendte klagen og de mange sms-beskeder til foreningens Komité for Etik.

Da Ekstra Bladet taler med Karlo Mørch, har Dansk Psykolog Forening haft hans klage liggende i knap to år, uden at det har ført til konsekvenser for den nu dømte psykolog.

- Dét kan jeg godt forstå er frustrerende. Og jeg kan også godt forstå, at det ser kritisk ud udefra. Forklaringen er dog, at komitéens kompetence overhovedet ikke er på højde med kompetencen hos domstol og psykolognævn, lyder det fra formanden for foreningen, Eva Secher.

'Det her er en dårlig sag for vores stand, og jeg kan sige, at vi på det kraftigste tager meget stor afstand fra psykologer, der har sex med deres klienter', siger Eva Secher, formand for Dansk Psykolog Forening. Foto: Thomas Lekfeldt
'Det her er en dårlig sag for vores stand, og jeg kan sige, at vi på det kraftigste tager meget stor afstand fra psykologer, der har sex med deres klienter', siger Eva Secher, formand for Dansk Psykolog Forening. Foto: Thomas Lekfeldt
 

- Jeg kender godt den type argumentation. Hvis du venter så lang tid, så bliver det indirekte - uanset hvad man siger - noget, der minder om en accept. Forening bør kunne træffe en selvstændig beslutning ud fra fagligt kendskab og etiske overvejelser, siger medlemmet Karlo Mørch, der klagede i sin tid.

Også lektor i sundhedsjura Kent Kristensen er kritisk over for den lange sagsbehandling.

- Når man ser på formålet med brancheforeninger, så er det at stå vagt om den faglige kvalitet og etik. De kan sagtens sanktionere ved at ekskludere et medlem, og de har en reel funktion og et ansvar, de skal tage på sig, siger han.

- Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men når sager generelt er af meget grov karakter, mener jeg ikke, at vi kan håndtere dem uden afvente domstolene og Psykolognævnets afgørelse. Med de muligheder vi har, synes jeg, det er svært at se, hvordan vi kunne have handlet anderledes, men jeg kan godt forstå, at vi er udsat får kritik for det, siger Eva Secher, som også oplyser, at foreningen har igangsat en intern undersøgelse af klage-proceduren.

Morten Sveistrup Hecksher har anket dommen, og selvom Dansk Psykolog Forening ikke vil udtale sig om den konkrete sag, skriver foreningen i en mail, at de generelt vil afvente domstolens afgørelse - herunder hvis en sag bliver anket. Psykologen er således medlem den dag i dag, trods han er dømt i byretten for at misbruge sin stilling til at opnå samleje med en selvmordstruet klient.

To år siden
Selvom det er næsten to år siden, kvinden sendte sin klage, og sagen har kørt i fire forskellige systemer; hos politiet, Psykolognævnet, Disciplinærnævnet og Komité for Etik under Dansk Psykolog Forening - så kan Morten Sveistrup Hecksher stadig den dag i dag være medlem af brancheforeningen, kalde sig psykolog og behandle klienter.

Morten Sveistrup Hecksher har ikke ønsket at udtale sig til hverken P1 eller Ekstra Bladet. Han har anket dommen, hvor han er idømt tre måneders fængsel og fratagelse af titlen 'psykolog' i tre år, og han kan fortsætte som almindelig ikke-autoriseret psykolog frem til landsrettens afgørelse.

Radiodokumentaren 'Det Perfekte Offer 2' kan høres her.

 

Læs også:

Morten Sveistrup Heckscher. Foto: Ritzau Scanpix 112 Psykolog skal i fængsel: Skyldig i groft misbrug af klient

Morten Sveistrup Heckscher kunne op til domsafsigelsen lovligt fortsætte med at tilbyde terapi,  selvom Psykolognævnet for næsten et år siden vurderede, at han udgjorde en 'overhængende fare'. Foto: Ritzau Scanpix Politik Sex-dømt psykolog kan stadig praktisere

I modsætning til andre erhvervsgrupper som læger, revisorer og advokater kan man ikke administrativt fratage en psykolog retten til hans titel, hvis vedkommende mistænkes for kriminelle forhold. Det vil Liselott Blixt fra DF lave om på. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Dansk politik DF vil stoppe perverse psykologer

Psykologen kaldte blandt andet klienten for slave og luder. FOTO: Anita Graversen Krimi Offer for sex-psykolog står frem: Sådan blev hun misbrugt

Samfund Psykolog flirtede med borderline-kvinde: Hun endte med at skære i sig selv

Sandy Valentin føler sig krænket af en psykolog, men har ingen offentlig myndighed at klage til. Det, psykologen har gjort, er nemlig ikke ulovligt. FOTO: Tariq Mikkel Khan Samfund Psykologer: Underskov af sex-sager