Serieforbryder dømt: Voldtog sine ofre på parkeringspladser

En 33-årig mand blev torsdag dømt for blandt andet to voldtægter og et tredje voldtægtslignende forhold begået mod tre kvinder over 50 år

En 33-årig mand blev kendt skyldig i flere voldtægter ved Retten i Hillerød. Foto: Tariq Mikkel Khan
En 33-årig mand blev kendt skyldig i flere voldtægter ved Retten i Hillerød. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den 33-årige bosniske statsborger Amir Cavka er ved Retten i Hillerød blevet idømt fem år og seks måneders fængsel efter tre overgreb begået i juli og september 2017.

De tre ofre var kvinder på henholdsvis 55 år, 55 år og 65 år.

Dommen omfattede desuden en lang række tyverier og bedragerier begået mod forskellige personer og virksomheder.

Den 33-årige havde i to af tilfældene lokket sine ofre, som han kun perifert kendte i forvejen, med sig under forskellige påskud og kørt dem til afsides beliggende parkeringspladser, hvor han forgreb sig på dem.

I det tredje tilfælde kendte han ofret i forvejen og mødte op på hendes bopæl for at afkræve hende en ikke-eksisterende gæld. Da hun ikke ville betale, forgreb han sig på hende.

- Det er altid svært at føre bevis i sædelighedssager, hvor der sjældent er vidner til det, der er foregået. Det gælder så meget desto mere, når der er tale om skrøbelige ofre, som har haft svært med at sætte sig til modværge og svært ved at fortælle om, hvad der er sket. Derfor er jeg tilfreds med, at der blev dømt i forholdene vedrørende de seksuelle overgreb, fortæller specialanklager Margit Wegge i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at Cavka har erkendt, at han har dyrket sex med de tre kvinder. Han hævdede dog, at det var sket frivilligt. Han brugte det falske navn Benjamin over for kvinderne.

Påstand om forvaring
På grund af forholdenes alvorlige karakter, herunder ofrenes alder og psykiske skrøbelighed, havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om forvaring.

Retten fandt imidlertid ikke, at de seksuelle overgreb, hvoraf de to foregik med en dags mellemrum, havde en sådan karakter, at forvaring er nødvendig for at forebygge ny personfarlig kriminalitet. Derfor blev han idømt almindelig fængselsstraf.

Anklagemyndigheden havde ligeledes nedlagt påstand om, at den nu dømte skulle udvises af Danmark, idet han er bosnisk statsborger, men heller ikke her fik anklageren medhold.

Baggrunden var, at den dømte, som har flygtningestatus, har boet i Danmark siden han var 9 år gammel, ligesom han har det meste af sin familie i Danmark, herunder en datter. Han har efter det oplyste ikke tilknytning til hjemlandet. Manden blev i stedet tildelt en advarsel.

Rettens vurdering af påstandene om forvaring og udvisning vil blive forelagt Statsadvokaten, som vil tage stilling til, om dommen skal ankes til Østre Landsret.

Den dømte har nu to uger til at beslutte sig for, om han vil anke dommen til landsretten. Samme mulighed har anklagemyndigheden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Margit Wegge, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Se også: Politiet efter fængsling for tre voldtægter: Er der flere ofre?