Sexdømt plejefar tiltalt igen: Her er kommunens reaktion

Slagelse Kommune ser med stor alvor på sag om 63-årig sexdømt plejefar, der er blevet tiltalt i ny sag

Huset i Skælskør, hvor tre palæstinensiske piger i seks år blev udsat for overgreb og vold af deres plejefar. Nu er han tiltalt i en ny sag om overgreb mod en anden plejedatter, der boede i huset i to år. Huset er siden blevet overdraget til nye ejere. De nuværende beboere har intet med sagen at gøre. Foto: Per Rasmussen
Huset i Skælskør, hvor tre palæstinensiske piger i seks år blev udsat for overgreb og vold af deres plejefar. Nu er han tiltalt i en ny sag om overgreb mod en anden plejedatter, der boede i huset i to år. Huset er siden blevet overdraget til nye ejere. De nuværende beboere har intet med sagen at gøre. Foto: Per Rasmussen

Børn- og ungedirektør i Slagelse Kommune Vini Lindhardt er 'stærkt berørt og alvorligt bekymret' for, at endnu en pige ifølge politets tiltale er blevet udsat for misbrug, mens hun boede hos en plejefamilie ved Skælskør.

Det fortæller hun i en mail til Ekstra Bladet.

Netop Slagelse Kommune har tidligere måttet udbetale store erstatninger til to palæstinensiske søstre, som frem til 2004 var anbragt hos plejefamilien. Plejefaren blev idømt fem års fængsel for omfattende seksuelt misbrug og vold mod de to søstre.

Nu er det kommet frem, at politiet har rejst tiltale mod manden på ny. Denne gang handler det om en pige, der boede i familien i godt et år i løbet af 2006/2007.

- Vi betragter sagen med stor alvor, men må afvente dommen og vil, når vi kender dommen, vurdere et eventuelt erstatningsansvar, skriver Vini Lindhardt til Ekstra Bladet.

Misbrugt næsten hver dag
Af anklageskriftet mod den i dag 63-årige mand fremgår det, at han i perioden mellem 1. januar 2006 og 13. februar 2007 næsten dagligt kom ind på pigens værelse og beordrede hende til at klæde sig af. Herefter skulle han ifølge tiltalen have misbrugt pigen seksuelt. Fra efteråret og frem begik manden ifølge anklageskriftet fuldbyrdet voldtægt mod pigen.

Pigen var dengang 8 år. Og ifølge tiltalen blev hun truet på livet til at forholde sig tavs om overgrebene. Først i 2017 fik politiet kendskab til sagen. På det tidspunkt havde manden allerede afsonet den fængselsstraf, som han blev idømt for overgrebene på de to søstre, som boede hos ham.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mener, at den 63-årige nu skal have en ny straf for de forbrydelser, som han, ifølge tiltalen, begik mod sin nye plejedatter - efter at de palæstinensiske søstre var flyttet.

Advokaturchef Jeanette Wincentz Andersen, der har udarbejdet anklageskriftet, bekræfter, at politiet nedlægger påstand om en såkaldt tillægsstraf til den tidligere dom, såfremt retten finder den 63-årige skyldig.

Voldtaget mindst 100 gange
I dommen mod plejefaren i 2008 kom det frem, at de to søstre bag murene på det nedlagte landbrug i Skælskør i seks år levede i et helvede på jord.

Ifølge dommen voldtog plejefaren en af pigerne mindst 100 gange over to år. Han sparkede og slog pigerne, som ifølge dommen også ofte tiltales ’luder' i stedet for ved deres navne.

 

Her kom det også frem, at flere af de i alt fire søstre, der boede på stedet, i lange perioder var låst inde på et værelse uden vådt og tørt.

Går efter kommunen
I forbindelse med dommen fik de tre piger tilkendt erstatning på mellem 10-60.000 kr., men i 2017 skrev de historie, da tre af de fire søstre vandt et civilt søgsmål mod Slagelse Kommune, som de mener ikke har handlet tids nok.

Under sagen kom det frem, at en psykolog allerede i 2001 slog alarm til kommunen, da en af pigerne under en legeterapi-lektion udtrykte, at hun blev udsat for vold. Senere fulgte bekymrede henvendelser fra en lærer, en pædagog og en læge, som alle så tegn på mistrivsel hos pigerne. 

I den principielle sag fik pigerne hver 100.000 kr. i erstatning. Ifølge retten har kommunen ikke alene overtrådt dansk lov, men også krænket pigernes menneskerettigheder, fordi kommunen ’har krænket sagsøgernes ret til beskyttelse mod umenneskelig og nedværdigende behandling’.

Dommen, der blev endeligt afgjort ved landsretten i 2017, er den første i Danmark, hvor ofre for misbrug har fået tilkendt erstatning fra den kommune, som havde ansvaret for dem.

Det var planen, at retssagen mod den 63-årige mand skulle begynde onsdag. Men forsvareren for manden har anmodet om udsættelse, da han mener, der er forhold, der skal undersøges yderligere.