Statsadvokat anker frifindelse af politileder i bødesag

Landsret skal afgøre, om opslag i politiets interne register er en overtrædelse af straffeloven

Anklagemyndigheden vil gøre et nyt forsøg på at få dømt en højtstående politimand for påståede ulovlige opslag i et register.

Københavns Byret frifandt midt i januar politimanden for tiltalen om embedsmisbrug, men Statsadvokaten i København har besluttet at anke dommen til Østre Landsret.

Det oplyser anklager hos statsadvokaten Henrik Plæhn mandag.

Tiltalen går ud på, at den højtstående politimand, hvis navn ikke må nævnes, skal have beordret en underordnet til at foretage uberettigede opslag i politiets kriminalregister.

Den påståede lovovertrædelse er sket i april 2013, og anklagen blev rejst i maj 2014. Anklagemyndighedens krav er en bødestraf.

Hele vejen igennem det langvarige forløb har den tiltalte nægtet at have overtrådt straffelovens paragraf om at misbruge sin stilling, og som nævnt fik han medhold af byretten.

Opslagene, som der tilsyneladende var adskillige af, gik på mandens søn og dennes kammerat.

Tidligere har det været fremme, at politimandens søn bevægede sig i rockermiljøet.

Dagbladet BT har skrevet, at politimanden blev kaldt til samtale hos Politiets Efterretningstjeneste om sønnen, og at han i den forbindelse fortalte, at han havde undersøgt sønnen og kammeraten i kriminalregistret.

Det vides endnu ikke, hvornår Østre Landsret vil behandle sagen.