Svensk politi afviser hvidvaskjægers Swedbank-anklager

Svenske myndigheder ser ikke grund til at undersøge Swedbank for hvidvask efter anklager fra Bill Browder

Hvidvaskjægeren Bill Browders anklager får ikke de svenske myndigheder til at åbne en undersøgelse af, om der er foregået hvidvask gennem Swedbanks konti.

Det oplyser Ekobrottsmyndigheten (EBM), der er det svenske bagmandspoliti.

I en pressemeddelelse skriver EBM, at de forhold, som Browder har forelagt myndighederne, af flere årsager ikke giver grund til en efterforskning.

Anklagen går ifølge EBM på, at der er foregået hvidvask gennem bankens konti i Sverige, Estland, Letland og Litauen. Der skal være tale om et samlet beløb svarende til omkring 1,3 milliarder danske kroner.

Browder afleverede sin anmeldelse 4. marts i år. Siden har EBM undersøgt, om der i Browders materiale er noget, der kan give anledning til en efterforskning.

Det er der ifølge EBM ikke - af flere forskellige årsager.

- De overførsler, der sket til svenske bankkonti i Swedbank, er begrænsede. De har en omfattet en mindre del af det totale anmeldte beløb, skriver EBM.

- De anmeldte overførsler til svenske bankkonti er sket fra 2006 til 2012 og skal derfor bedømmes ud fra den gældende strafbestemmelse om hvidvask og ikke den nuværende skrappere lovgivning om hvidvask fra 2014.

- Dette indebærer, at samtlige overførelser til svenske konti i Swedbank bedømmes at være sket så langt tilbage i tiden, at de anmeldte gerninger nu er forældet.

EBM henviser i sin meddelelse til, at der flere steder i verden foregår efterforskninger af Swedbanks aktiviteter.