Tidligere toprocker risikerer livstid

Jørgen Rinke er tiltalt for organiseret hashhandel på Christiania. I dag afsiges dommen

Den tidligere HA-veteran Jørgen 'Fehår' Rinke kræves dømt som den ene af en hashligas to bagmænd. Foto: Anthon Unger
Den tidligere HA-veteran Jørgen 'Fehår' Rinke kræves dømt som den ene af en hashligas to bagmænd. Foto: Anthon Unger

Jørgen 'Fehår' Rinke  er 'afventende', før Østre Landsret tirsdag afgør den tidligere Hells Angels-rockers skæbne - om han skal genindsættes på den livstidsdom, som han blev prøveløsladt fra i december 2013.

Det fortæller hans advokat, Peter Secher.

Københavns Byret rystede ikke på hånden, da de dømte ham for organiseret hashhandel på Christiania i en sag, hvor syv andre også blev dømt. Tre har anket.

Byretten vurderede, at Jørgen Rinke var en af flere bagmænd, der styrede hash-handlen fra afstand og modtog udbytte fra kriminaliteten. Og da det var begået i prøvetiden på fem år, fandt retten, at Jørgen Rinke 'groft har tilsidesat vilkåret ved prøveløsladelsen' og skulle genindsættes på livstidsdommen.

Jørgen 'Fehår' Rinke (i midten) med sin forsvarer (tv.). Rockeren risikerer at få udløst sin livstidsdom i sagen, hvor han er tiltalt som hashbagmand. Foto: Jonas Olufson
Jørgen 'Fehår' Rinke (i midten) med sin forsvarer (tv.). Rockeren risikerer at få udløst sin livstidsdom i sagen, hvor han er tiltalt som hashbagmand. Foto: Jonas Olufson
 

Til gengæld frifandt de ham for, at det var i hans egenskab af fuldgyldigt medlem af Hells Angels, at han fungerede som overordnet leder af den professionelle og hierarkisk opbyggede hashliga.

Jørgen Rinke påstår frifindelse, men hvis Østre Landsret stadfæster byrettens dom, mener forsvareren, at det er skudt over målet at udløse livstidsstraffen, som han blev løsladt fra efter 17½ år.

- Det er en uforholdsmæssig straf. Det er 'kun' hash, og der er livstid altså en rigtig hård straf at få, siger Peter Secher.

Han kalder det 'nogenlunde uprøvet terræn' i forhold til retspraksis, fordi der ikke er mange tidligere livstidsdømte, der har stået i samme situation.

- Hvis Jørgen Rinke kørte over for rødt ville han få en bøde, som helt sikkert ikke ville udløse livstidsdommen. Men hvis han omvendt begik røveri med et skarpladt skydevåben, så ville han helt sikkert få udløst sin livstidsdom. Og så er spørgsmålet hvilke af de to tilfælde hash falder tættest på, siger Peter Secher.

Grov kriminalitet
Anklager Rikke Jensen fra Statsadvokaten i København kræver stadfæstelse af byretsdommen.

- Det gør jeg, fordi han godt og vel halvvejs inde i prøvetiden efter min opfattelse begår alvorlig organiseret kriminalitet. Nemlig ved over en halvårs-periode at stå som bagmand for en organisation, der sælger hash på Christiania. Noget, der efter min opfattelse isoleret set takseres til 4-4½ års fængsel. Det her er ikke mindre kriminalitet. Det er grov kriminalitet, siger Rikke Jensen.

I perioden mellem byretsdommen og ankesagen i Østre Landsret meldte Jørgen Rinke via sin forsvarer ud, at han havde forladt rockergruppen, som han har været medlem af omkring 25 år.

Peter Secher afviser dog, at det har været en strategisk beslutning i forhold til ankesagen og siger, at det ikke har spillet en stor rolle i ankesagen.

- Det er nævnt helt kort i en sætning i hele sagen, da han afgav forklaring om sine personlige forhold, siger forsvarsadvokaten.

- Det er rigtig nemt at skyde i skoene, at det nok er sagen, der er baggrunden for, at han er gået ud, men det er egentlig ligegyldigt i denne sag, om han er med i Hells Angels eller ej, fordi den del, der har med Hells Angels at gøre, er pillet helt ud, siger han og henviser til, at anklageren i byretten drog en parallel mellem, at han var dømt for medvirken til drab og drabsforsøg i regi af Hells Angels i 1998, og nu også var tiltalt for hashsag i sin egenskab af fuldgyldigt medlem af Hells Angels.

- Og så var der ligesom en parallel mellem de to ting, som gav grundlag for at sige, at derfor skal han have udløst sin livstidsdom. Men den del med forbindelsen til Hells Angels blev han frifundet for i byretten, siger han .

Dommen bliver afsagt i Østre Landsret i dag klokken 15.30.

Skærm

Hent flere
Hent flere