Tiltalt for dødsvold mod Roine: Nu er afgørelsen faldet

Anklageren kræver to unge mænd idømt otte års fængsel - plus en reststraf for den ene

Roine Gustavssons datter vil overvære retssagen for sin fars skyld. Privatfoto
Roine Gustavssons datter vil overvære retssagen for sin fars skyld. Privatfoto

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): To unge mænd er netop fundet skyldige i dødsvold mod svenske Roine Gustavsson, der blev slået og sparket, fik brud på et ribben, blodansamlinger i hjernen og fik tvunget en gren op i endetarmen i Haveforeningen Vennelyst nær Christiania 12. april sidste år.

Derudover er de blevet fundet skyldige i almindelig vold mod Roine Gustavssons ven. Men retten har ikke fundet det bevist, at en af de tiltalte har kastet en sten i hovedet på vennen. Derfor er der ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at dømme dem efter straffelovens § 245, stk. 1.

En tredje tiltalt, en 42-årig mand, er blevet frifundet for begge forhold.

Det stod klart, da Københavns Byret afsagde skyldskendelse i nævningesagen mod de tre mænd på 22, 21 og 42 år.

Retten begrundede frifindelsen af den 42-årige med, at Roine Gustavssons ven havde forklaret, at volden blev begået af tre mænd omkring samme alder, samme tøj og samme statur, hvilket ikke passer med henblik på, at den 42-årige tydeligt har en anden statur. Han fremstod i retten med en relativt stor mave.

Derudover var der ikke andet, der peger på, at han har deltaget i voldsudøvelsen.

De to unge mænd, der kan se frem til høje fængselsstraffe, reagerede ikke synligt på kendelsen, og i pausen, der fulgte, forlod de to, der er på fri fod, retssalen, mens den 42-årige satte sig ned på tilhørerbænkene, der var fyldt med bekendte. De to unge mænd vendte ikke tilbage under strafprocedurene og fik derfor heller ikke mulighed for at komme med et sidste ord.

Fuldstændig meningsløst
Det enige nævningeting lagde vægt på, at det er helt usandsynligt, at andre end de tiltalte tilføjede Roine Gustavsson de skader, han har fået tildelt, og skubbede ham i åen. 

Der er lagt vægt på obduktionserklæringen, der blandt andet viste et brækket ribben, hudafskrabninger og blodudtrædninger i hjernen, som meget vel kan skyldes slag og spark. Derudover finder retten det også bevist, at de to tiltalte er skyldige i at have ført grenen op i endetarmen på den svenske mand, der medførte blodudtrædninger i tarmvæggen og indre organer.

Da disse skader var friske, er det ubetænkeligt, at de var tildelt samtidig med de øvrige skader, og at det er usandsynligt, at de er opstået ved et uheld, fremgik det af skyldskendelsen.

Under anklager Anders Larssons efterfølgende strafprocedure lagde han vægt på forholdets grovhed.

- Det er fuldstændig meningsløst, det der er sket, og det må indgå i den del af vægtskålen om forholdets grovhed, anførte anklageren, der krævede otte års fængsel til de to unge mænd grundet voldens særdeles grove karakter, og at den havde døden til følge.

- Det er en skærpende omstændighed, at forholdet er begået i forening. Og så er det også en skærpende omstændighed, at man er tidligere straffet, sagde han og henviste til, at den 22-årige M. blandt andet er tidligere dømt for drabsforsøg, mens 21-årige T.  kun er tidligere straffet for berigelseskriminalitet.

M. blev løsladt 19. februar 2016 med en reststraf på 1004 dage, som anklager Anders Larsson mener skal udløses oven i straffen.

- Det gør jeg, fordi det ikke er første gang, han gør noget i prøvetiden, sagde han.

'Ikke umotiveret vold'
M.s forsvarer, Hanne Reumert, mener til gengæld, at hendes klient skal idømmes en straf på maksimum tre år og ni måneders fængsel, ligesom hun ikke mener, at hendes klients reststraf skal udløses, fordi hun ikke mener, at dommen for dødsvold i dag, og hendes klients tidligere dom for drabsforsøg er ligeartet kriminalitet.

Hvis retten vælger at udløse reststraffen på 1004 dage, mener forsvareren, at dommen ikke bør overstige reststraffen eller maksimalt de tre år og ni måneders fængsel, hun har påstået.

T.s forsvarer, Luise Høj, argumenterede til gengæld for, at hendes klient, der ikke er tidligere straffet af betydning for denne sag, skulle idømmes en straf på tre års fængsel.

Begge forsvarere argumenterede for, at der ikke var tale om umotiveret vold.

- Det er ikke  umotiveret gadevold. Det er personer, der befinder sig et sted, de ikke må være, og så rettes der henvendelse til dem, sagde Luise Høj og tilføjede, at hun også mener, at det bør være en omstændighed, der giver udslag i relation til strafudmålingen, at hendes klient afgav en detaljeret forklaring til politiet forud for grundlovsforhøret.

Retten ventes at afsige dom klokken 13.

'Kun en røvfuld'
De tre mænd stod tiltalt for dødsvold i forening mod svenske Roine Gustavsson samt vold mod hans kammerat 12. april sidste år i Haveforeningen Vennelyst nær Christiania.

112 Hjemløs forsøgte at få hjælp til sin druknende ven i volden

I anklageskriftet står det beskrevet, at de tiltalte i forening og efter fælles aftale og forståelse skulle have kastet en sten i hovedet på den svenske Roine Gustavssons kammerat samt udsat ham for slag og spark, hvorefter de, ifølge anklagen, har tvunget eller kastet ham i den nærliggende å.

Ligeledes skulle 47-årige Roine Gustavsson selv være blevet slået og sparket adskillige gange på kroppen og i hovedet, hvilket gav ham blandt andet brud på ribben og hjerneskader. Siden skulle de have stukket en tornegren 15 centimeter ind i endetarmen for derefter at have smidt eller tvunget ham i åen, hvor han druknede.

Her ses Jasmine sammen med sin far Roine Gustavsson i Gøteborg ved en tidligere lejlighed. Privatfoto
Her ses Jasmine sammen med sin far Roine Gustavsson i Gøteborg ved en tidligere lejlighed. Privatfoto

Mens den 42-årige mand, der nu er frifundet, har nægtet sig skyldige hele vejen igennem, mens de unge mænd har erklæret sig delvist skyldige i straffelovens paragraf om simpel vold, men har nægtet grov vold og vold med døden til følge.

- Vi har kun givet dem en røvfuld, lød det fra den ene, mens den anden bakkede op med sin forklaring.

 

Her ses Jasmine sammen med sin far i Gøteborg ved en tidligere lejlighed. Privatfoto Krimi Druknede efter mishandling: Min fars grusomme skæbne

112 Far, søn og kammerat nægter dødsvold: - Vi gav dem bare en røvfuld