Uheld skaber kø på motorvej

Et uheld på Amagermotorvejen skaber stor kø i myldretrafikken

Et færdselsuheld på Amagermotorvejen sender lige nu Politi og Ambulancereddere mod E20 omkring Kalvebodbroerne.

Uheldet skete i retning mod Hvidovre, og i en overgang var der kun et enkelt spor åbent for gennemkørsel, hvilket har skabt massiv kø.

Alle sporene er blevet åbnet op nu, men der er stadig lang kø, hvilket vil fortsætte i lang tid-

Vejdirektoratet skriver på Twitter, at trafikken først forventes normal igen ud på aftenen.