Voldssag udsættes - betjent er rejst til Ærø

Forsvarer i voldssag undrer sig over aflyst retsmøde i Svendborg. Det handler om vold og trusler mod politiet

Retten i Svendborg har aflyst et retsmøde torsdag i en straffesag om vold og grove ord mod politiet. En fynsk politiassistent, der efter planen skulle vidne, er forhindret på grund af rejse. Han er taget til Ærø.

Oplysningen kommer fra sagens forsvarer, der siger, at han er forundret over udsættelsen af sagen.

Ærø ligger syd for Svendborg, og overfarten med færgen tager en time og 15 minutter.

Ifølge advokat Ulrik Sjølin har anklagemyndigheden i øvrigt rubriceret sagen som en såkaldt VVV-sag. Vold, voldtægt og våben skal behandles så hurtigt som muligt af de involverede myndigheder og af domstolene.

- Jeg er meget overrasket over en udsættelse, som begrundes med en rejse til Ærø, særligt når der er tale om en sag, som har høj prioritet, siger han.

- Hvis det havde været en almindelig borger og ikke en polititjenestemand, tvivler jeg på, at der var sket en udsættelse, siger advokat Ulrik Sjølin.

Han forsøger at få Østre Landsret til at ændre den afgørelse, som Retten i Svendborg har truffet.

I forvejen har sagen haft et særpræget forløb. Oprindeligt var tre mænd tiltalt for en stribe lovovertrædelser. Men to forhold i anklageskriftet om vold og trusler mod politiet måtte retten i september opgive at tage stilling til.

Det skyldtes, at i hvert fald én af tre politiassistenter havde handlet i strid med reglerne, før han vidnede i retten.

Han havde forberedt sig ved at læse en afhøringsrapport, hvilket er forbudt ifølge en instruks fra Rigsadvokaten. Ingen borgere, der vidner i retten, må forinden læse op på, hvad politiet oprindeligt har noteret ned, har Rigsadvokaten bestemt.

Det bragte retten på glatis. Dommeren og de to domsmænd kom i tvivl om, hvorvidt betjenten og en af hans kolleger som vidner blot havde gengivet det, der stod i en rapport - eller om de fortalte det, de faktisk kunne huske.

Torsdag var det så meningen, at de udskilte forhold skulle behandles af retten på ny. Men på grund af den bortrejste betjent har retten som nævnt accepteret en udsættelse.

I øvrigt har politidirektør Arne Gram beklaget, at hans ansatte ikke har fulgt instruksen. Internt måtte cheferne for politiet og anklagerne, Lars Bræmhøj og Ulla Greibe, genopfriske reglerne i en mail henvendt til alle.