Advokat: Flere firmaer overvåger ansatte ulovligt

Ifølge en advokat glemmer flere virksomheder at informere de ansatte om, at de bliver overvåget på jobbet, og det er imod loven

GPS-sporing kan have smarte fordele, men det kan være ulovligt. (Arkivfoto: Claus Lunde)
GPS-sporing kan have smarte fordele, men det kan være ulovligt. (Arkivfoto: Claus Lunde)

Mange firmaer bruger i dag overvågning af ansatte via kamera eller GPS, så man eksempelvis har bedre muligheder for at forhindre tyveri.

I tilfældet med GPS-overvågning af firmaets biler kan overvågning blandt andet bruges til at effektivisere kørslen, mindske brændstofforbruget og forbedre servicen, da man via GPS nemt kan finde den medarbejder, som er tættest på kunden.

Det er som udgangspunkt fuldt lovligt for en virksomhed at lave overvågning via kamera eller GPS, men arbejdsgiver må ikke overvåge, uden at medarbejderen er blevet informeret om det. Det skriver advokat Dorthe Westerdahl i en blog på hjemmesiden ret-raad.dk.

Undlader at informere
Ifølge advokaten sker det dog ofte, at arbejdsgiveren glemmer – eller bevidst undlader – at underrette medarbejderen om, at man har installeret overvågningsudstyr, og dermed bliver kontrollen ulovlig.

Foruden de juridiske krav har en lang række brancheorganisationer retningslinjer på området.

Eksempelvis anbefaler Blik & Rør, Dansk El-Forbund og Dansk Metal i forbindelse med GPS-overvågning, at overvågningen etableres, så den ikke virker krænkende for medarbejderne, ligesom den heller ikke må forvolde medarbejderne tab eller nævneværdige ulemper.

Så stor bliver Danmarks nye super-arena