Verdens værste job: Krudtaber

De fungerede nærmest selv som granat, og var så vidt det vides ikke organiseret i nogen fagforening

Foto taget i 1860 af krudtabe ved kanonen på det amerikanske unionsskib U.S.S. New Hampshire, off Charleston, SC. (Foto: Library of Congress)
Foto taget i 1860 af krudtabe ved kanonen på det amerikanske unionsskib U.S.S. New Hampshire, off Charleston, SC. (Foto: Library of Congress)

Fra det 16-århundredetil cirka midt i det 1900-århundrede var en krudt-abe betegnelsen for det unge medlem af besætningen på datidens store krigssejlskibe, som hurtigt, ligesom en lille abe, kunne beordres op i masten bl.a. for at holde udkig efter fjender.

Under et søslag skulle krudtaben sørge for at forsyne skibets kanoner med krudt, som selvfølgelig, grundet sprængfare, ikke blev opbevaret samme sted som kanonerne, men skulle hentes i et lille, klaustrofobisk krudtmagasin.

LÆS OGSÅ: Han hentede vores lort

Krudtaben skulle desuden sørge for at opfeje løst krudt, der ofte flød på kanondækket, eller sad på andre besætnings-

medlemmers tøj i det kaos, der var under et stort søslag. Det giver sig selv, at opsamling af højeksplosivt krudt midt i et stort søslag, hvor skibet rammes af den ene kanonade efter den anden – og gnisterne fra egne kanoners flintlåse oplyste dækket – var livsfarligt.

Krudtaben fungerede nærmest selv som granat – og var så vidt det vides ikke organiseret i nogen fagforening!

Jobbet var ikke bare farligt, men også fysisk hårdt. Krudtet til kanonerne var pakket i mindre ladninger, der passede i kanonløbet, men sækkene, som krudtet blev opbevaret i – og som krudtaberne også var med til at flytte rundt på, inden det blev fyldt på de noget mere håndterbare kanonladninger – kunne være en til to meter lange og veje over 120 kg.

Det er en almindelig fejltagelse at tro, at forsyningen af krudt til kanonerne udelukkende varetoges af store drenge, da en stor del af skibets besætning spillede en rolle i at skaffe krudt så hurtigt som muligt fra krudtmagasinet og op til kanondækket, men krudtaberne spillede på grund af deres lille størrelse og hurtighed en central rolle.Flg Ekstra Bladet Hndvrkeren p Facebook!Følg Ekstra Bladet Håndværkeren på Facebook!Tjansen som krudtabe blev primært varetaget af unge mænd eller drenge helt ned til 12-års-alderen. Trods krudtabernes farlige job og unge alder blev de tit behandlet dårligt og mobbet, pga. deres lave placering i hierarkiet – deres officielle titel var oftest 'skibsdreng'.

Overlevede de længe nok, kunne de dog avancere i status og blive sømænd – hvilket på et krigsskib i datiden også var en vanvittig farlig tjans med en høj dødelighed.

Skærm

Hent flere
Hent flere