Flere arbejdspladser i byggeriet

Omsætningen i byggeriet stiger, og det samme gør antallet af arbejdspladser

I følge nye tal fra Danmarks Statistik, så er der i øjeblikket flere jobs at finde i bygge- og anlægsbranchen i forhold til sidste år. (Foto: Colourbox)
I følge nye tal fra Danmarks Statistik, så er der i øjeblikket flere jobs at finde i bygge- og anlægsbranchen i forhold til sidste år. (Foto: Colourbox)

Det summer af liv på byggepladserne, og der er i det hele taget travlt i bygge- og anlægsbranchen. I januar og februar i år var omsætningen i bygge- og anlægsbranchen 17 pct. højere end i de samme måneder i fjor. Det fremgår af tallene for firmaernes indenlandske salg fra Danmarks Statistik.TV: Sdan bliver fremtidens lastbilTV: Sådan bliver fremtidens lastbil- I de første to måneder i 2012 omsatte bygge- og anlægsvirksomhederne for 25,8 mia. kr. Det er 3,7 mia. kr. mere end i de samme måneder i 2011. Det svarer til, at der er 19.000 flere i arbejde i bygge- og anlægsbranchen i januar og februar 2012 end i 2011, vurderer seniorøkonom hos Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen.

Den større omsætning har ikke alene givet flere arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen, men også i alle de erhverv, som leverer varer og tjenesteydelser til bygge- og anlægsbranchen. Fx råstofudvinding, byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhvervene, arkitekter, rådgivende ingeniører, advokater og revisorer.TV: 6 hardcore oldschool Jeep'sTV: 6 hardcore oldschool Jeep's- Væksten i omsætningen på 3,7 mia. kr. har i januar og februar i år forøget beskæftigelsen i de leverende erhverv med skønsmæssigt 14.000 arbejdere og funktionærer i forhold til de samme måneder året før, vurderer Finn Bo Frandsen.

Den højere bygge- og anlægsaktivitet skyldes nybyggeri af almene boliger, mens aktiviteten på renoveringsområdet er stimuleret af BoligJob-Ordningen og regeringens Kickstart. Også opførelsen af de nye metrostationer i hovedstaden, der medfører mange omlægninger af gasledninger, fjernvarmeledninger, vandledninger, afløbsledninger samt el- og telekabler, har sat gang i beskæftigelsen.Flg Ekstra Bladet Hndvrkeren p Facebook!Følg Ekstra Bladet Håndværkeren på Facebook!- Desværre er der udsigt til, at der i slutningen af 2012 vil blive fuldført mange flere boliger, end der vil blive påbegyndt, og derfor vil aktiviteten ved nybyggeri falde igen, hvorimod aktiviteten ved anlægsvirksomhed vil være stigende, slutter Finn Bo Frandsen.

Læs mere på Mester Tidende...

Skærm

Hent flere
Hent flere