Ryger slipper for nikotinskade-regning

Vestre Landsret har netop frifundet en kvinde fra at skulle betale en ekstraregning til boligforeningen, efter væggene har taget skade i hendes lejlighed på grund af rygning

En kvinde fra Odder slipper har nu rettens ord for, at hun ikke skal betale ekstra for at have røget i sin lejlighed. (Foto: Colourbox)
En kvinde fra Odder slipper har nu rettens ord for, at hun ikke skal betale ekstra for at have røget i sin lejlighed. (Foto: Colourbox)

Uklare vedtægter i boligforeningen AAB i Odder har ført til, at en kvindelig lejer slipper for at betale 11.995 kroner, fordi boligforeningens malermester måtte foretage ekstraarbejder ved hendes fraflytning i form af spærrebehandling og ekstra malerarbejde som følge af kvindens mangeårige tobaksrygning i lejligheden og et efter boligforeningens opfattelse 'forkert' farvevalg i lejligheden.Flg Ekstra Bladet Hndvrkeren p Facebook!Følg Ekstra Bladet Håndværkeren på Facebook!Kvinden blev først frifundet for boligforeningens krav i retten Århus, men den dom ankede AAB til Vestre Landsret med et krav, som i mellemtiden var blevet nedsat til betaling af 8.875 kroner. De 5.000 kroner skulle dække lejerens farvevalg, og de sidste 3.875 kroner kom i form af ekstra istandsættelse af vægge og lofter som følge af nikotinbelastning.

Lejeren malede i 2004 selv nogle vægge i lejligheden med en lys gul og en violet pastelfarve. Disse vægge skulle have været malet hvide ved fraflytningen, mente boligforeningen. Men Odder Beboerklagenævn gav i 2009 kvinden medhold i, at de farver, hun havde valgt var lyse.TV: 5 rigtig dumme kranuheldTV: 5 rigtig dumme kranuheldI øvrigt holdt AAB sig til et vedligeholdelsesreglement fra 2006, medens der i det tidligere, der var gældende fra januar 1999 til udgangen af 2005, ikke fremgik noget om, at lejligheden skulle afleveres med hvidmalede lofter og vægge, påpegede klagenævnet.

Både byretten og landsretten er enige om, at det ikke kan lægges til grund, at kvindens farvevalg var i strid med det dagældende reglement.

At boligforeningen så fremadrettet i 2006 har ændret ordlyden i reglementet, kan ikke komme lejeren til skade, siger de to retsinstanser samstemmende.TV: Sdan bliver fremtidens lastbilTV: Sådan bliver fremtidens lastbilVestre Landsret påpeger, at AAB ikke har gjort gældende, at lejeren ved farvevalget i 2004 handlede i strid med det dagældende vedligeholdelsesreglement, men har henvist til det 'nye' reglement fra 2006.

Og her siger dommerne, at det bemærkes, at lejerens vedligeholdelse af et lejemål skal følge det til enhver tid gældende reglement, og det har kvinden gjort.

Derfor frifindes hun for kravet fra boligforeningen, der til gengæld skal betale hende 15.000 kroner i sagsomkostninger.

Læs mere på Mester Tidende...