Nordens største solcelleanlæg ligger i Virum

Solcelleanlægget på Teknikerbyens tag i Virum er mere end dobbelt så stort som Nordens hidtil største anlæg

SEB Pension og GreenGo Energy har etableret Nordens største solcelleanlæg på Teknikerbyens tag i Virum, hvor bl.a. rådgivningsvirksomheden ALECTIA og DONG Energy er lejere.
SEB Pension og GreenGo Energy har etableret Nordens største solcelleanlæg på Teknikerbyens tag i Virum, hvor bl.a. rådgivningsvirksomheden ALECTIA og DONG Energy er lejere.

SEB Pension har i samarbejde med GreenGo Energy etableret Nordens største solcelleanlæg på Teknikerbyens tag i Virum, hvor bl.a. rådgivningsvirksomheden ALECTIA og DONG Energy er lejere. Solcelleanlægget øger den samlede kapacitet på solcelleanlæg i Danmark med næsten otte procent.

Solcelleanlægget på Teknikerbyens tag i Virum er mere end dobbelt så stort som Nordens hidtil største anlæg. Solcelleanlægget vil producere 545.000 kWh - eller cirka 0.55 GigaWatt timer årligt (GWh), svarende til 120 husstandes gennemsnitlige elforbrug.Kina kopierer populre varevogne i stor stilKina kopierer populære varevogne i stor stil- Vi synes, det er spændende at være pioner på solcelleområdet i Skandinavien. Løsningen er økonomisk fornuftig og sikker, da GreenGo Energy sikrer produktionen og driften under garanti. Ligeledes er vi med til at drive overgangen til vedvarende energikilder, uden at politikerne skal i aktion. Investeringen varetager vi jo. Vi er desuden ret sikre på, at anlægget øger Teknikerbyens værdi og gør vores nyrenoverede lejemål mere attraktive, siger dirktør Peter Mering fra SEB Ejendomme.

Mellem 16 og 17 pct. af Teknikerbyens samlede årlige elforbrug vil fremover være CO2-neutral solcellestrøm, og om sommeren udgør op til 40 pct. af hele Teknikerbyens elforbrug solcellestrøm fra egen matrikel. Teknikerbyens lejere er bl.a. rådgivningsvirksomheden ALECTIA og DONG Energy, der flytter ind med lidt over 1.000 mand i foråret 2012.TV: Mrkeligt! Bygger pejs i sin VolvoTV: Mærkeligt! Bygger pejs i sin Volvo- Generelt prøver vi at se på kravene om reduktion af CO2-belastningen i vores bygninger som en mulighed for at tilføre værdi til vores ejendomme i stedet for at se på dem som en omkostning eller noget, der er besværligt, siger Peter Mering.

Anlægget på Teknikerbyen er baseret på en ny løsning for solcellestrøm fra GreenGo Energy. GreenGo Energy varetager alt inklusive den fuldstændige drift og garanterer direkte en fast produktionspris for strømmen. Med en avanceret it-løsning overvåger GreenGo Energy de enkelte paneler og optimerer driften.

Anlægget består af 2.600 solcellepaneler, i alt et effektivt solcelleareal på 4.650 kvm. fordelt jævnt på 15.000 kvm tagareal.TV: Bil eksploderer ved mekanikerenTV: Bil eksploderer ved mekanikerenDirektør Karsten Nielsen fra GreenGo Energy fortæller:

- Vi har i projekteringen brugt meget ingeniørarbejde på at sikre optimal produktion og tilpasning til bygningens forbrugsmønster og arkitektur. Ligeledes er der absolut kun anvendt state-of-the-art komponenter. Jeg tør godt sige, at vi er stolte af resultatet. Det en ære at bryde grænserne for solcelleanlæg i Norden så markant.

Direktør Peter Mering SEB Ejendomme fremhæver, at GreenGo Energy er unikke, fordi de opererer som et energiselskab.

- Vi sikres en garanteret produktionspris i driftsperioden og har ingen bøvl eller risiko. Ligeledes synes vi, deres it-løsning med GreenGO Monitor, som viser den konkrete el-produktion og CO2-besparelser på web og mobilt, hjælper med at gøre dette meget væsentlige CSR-tiltag i vores ejendomme synligt. Det gør CO2-besparelserne meget konkrete - både for ledelse og medarbejderne i de involverede virksomheder.TV: ko-van gemmer p hybridteknologiTV: Øko-van gemmer på hybridteknologiSolcelleanlægget flytter virkelig noget for os. Vi sparer miljøet for over 300 ton CO2 årligt bare på Teknikerbyen. Det svarer til, at vi fjerner 250-300 biler fra vejene permanent, siger Peter Mering..

Teknikerbyens solcelleanlæg på 605 kW er allerede i drift, og der planlægges en udvidelse til 800 kW senere, så alle Teknikerbyens 20.000 kvm. tag udnyttes til at producere grøn solcellestrøm. SEB Ejendomme har desuden planer om at anvende løsningen til andre ejendomme i ejendomsporteføljen med arealer/tage, som egner sig til sol-elproduktion.

Klik på dette link for at følge med i hvor meget energi solcelleanlægget hos rådgivningsvirksomheden ALECTIA i Teknikerbyen i Virum producerer døgnet rundt.

Læs mere på Mester Tidende...