Nedrivningen af faldefærdige huse fortsætter

Indsatspuljen på 250 mio. kr. til at rive faldefærdige huse ned er brugt op, men kommunerne kan fortsætte arbejdet, for nu må de tage pengene fra byfornyelseskassen

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen har igangsat en evaluering af de nuværende værktøjer til at komme faldefærdige boliger til livs. (Foto: Colourbox)
Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen har igangsat en evaluering af de nuværende værktøjer til at komme faldefærdige boliger til livs. (Foto: Colourbox)

Kommunerne har i 2010 og 2011 givet støtte til at istandsætte eller nedrive knap 1.500 dårlige huse på landsplan. Det viser foreløbige tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Og nedrivningen kan fortsætte, selvom de 250 mio. kr. i Indsatspuljen er brugt. Kommunerne kan nemlig bruge midler, der er øremærket byfornyelse.

Landets 98 borgmestre får således i dag et brev fra minister for by, bolig og landdistrikter. I brevet gør ministeren kommunerne opmærksomme på, at der på finansloven i år er afsat ca. 278 millioner kroner til byfornyelse, hvoraf en større andel kan bruges til at medfinansiere nedrivning af faldefærdige boliger i landdistrikterne.TV: ko-van gemmer p hybridteknologiTV: Øko-van gemmer på hybridteknologiUdover at gøre opmærksom på byfornyelseslovens muligheder for at nedrive dårlige huse, vil ministeren med brevet sende et signal til borgmestrene om, at han er opmærksom på, at flere kommuner i yderområderne har store udfordringer med faldefærdige huse, der både tiltrækker sociale nomadefamilier og skæmmer landskabet, og derfor er i fuld gang med forskellige initiativer på området.

Carsten Hansen har eksempelvis igangsat en evaluering af de nuværende værktøjer til at komme faldefærdige boliger til livs. Og ministeren er også parat til at se på, om der er behov for at ændre lovgivningen på området, så kommunerne får endnu bedre muligheder for at slippe af med de allerdårligste huse.TV: Verdens vildeste snerydderTV: Verdens vildeste snerydder- Landdistrikterne står over for store udfordringer. Og vi må erkende, at den samfundsmæssige og økonomiske udvikling i de senere år, har ramt hårdt i vores yderområder. Ikke mindst dårlige og faldefærdige boliger er blevet et mere påtrængende problem, siger Carsten Hansen.

Ministeren løfter også sløret for, at hans ministerium har planer om at afdække, hvor mange dårlige boliger, der er på landsplan.

- I dag har vi ikke det fornødne overblik over antallet af huse, der er i så dårlig stand, at de bør rives ned.TV: Sdan drber du din varevognTV: Sådan dræber du din varevognStatens Byggeforskningsinstitut har tidligere skønnet, at der er mere end 50.000 potentielt dårlige boliger i landområderne og de mindre byer. Men vi kender ikke det nøjagtige antal, og vi ved ikke præcis, hvor husene er placeret. Og det gør det vanskeligt at følge udviklingen og sætte ind, der hvor det er mest påkrævet, forklarer ministeren, der derfor er i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle et værktøj til kortlægning af boligerne.

Læs mere på Mester Tidende...