Små virksomheder drukner i papirbøvl

Offentlige myndigheder spilder vores tid, mener hver tredje af landets små og mellemstore virksomheder

Det koster danske virksomheder 23 milliarder kr. årligt at imødekomme lovpligtige indberetninger som løn, moms og skat til forskellige myndigheder. (Colourbox)
Det koster danske virksomheder 23 milliarder kr. årligt at imødekomme lovpligtige indberetninger som løn, moms og skat til forskellige myndigheder. (Colourbox)

Små og mellemstore virksomheder føler, at de er ved at drukne i krav fra offentlige myndigheder om indberetninger og statistiske oplysninger

Hver tredje af landets små og mellemstore virksomheder finder det således urimeligt og spild af tid at skulle indberette tal og statistik til offentlige myndigheder, skriver DS-bladet, der udgives af arbejdsgiver- og brancheorganisationen DS Håndværk & Industri.

Undersøgelsen er foretaget af Håndværksrådet og omfatter 128 af de ca. 2.200 medlemsvirksomheder i DS Håndværk & Industri. En tredjedel af virksomhederne svarer "ved ikke". Blandt de resterende mener 49 pct., at det er en administrativ byrde, totalt spild af tid og helt urimeligt, at private virksomheder skal bruge tid på sådan noget.TV: Bvl med bilen? Den fikser CamillaTV: Bøvl med bilen? Den fikser CamillaGodt et fjerdedel (22 pct.) mener, det er ok at skulle indberette til offentlige myndigheder, men at det er alt for administrativt tungt og burde kunne gøres smidigere. Hvorimod 16 procent mener, der er tale om et nødvendigt onde.

Af svarene fremgår, at 39 pct. bruger under to timer om måneden på statistikker og indberetninger til myndighederne, 40 pct. bruger mellem to og fem timer og fem pct. over fem timer. De resterende 15 procent har ikke gjort op, hvor megen tid de bruger.

I en kommentar til undersøgelsen siger formanden for DS Håndværk & Industri, Jim Stjerne Hansen at det er en hel central mærkesag for DS Håndværk & Industri, at rammevilkårene for medlemsvirksomhederne forbedres.TV: Se Danmarks bedste murer lave stenkunstTV: Se Danmarks bedste murer lave stenkunst- Naturligvis har myndighederne brug for viden om forskellige forhold i virksomhederne, og det er bestemt ikke fordi, vi ikke ønsker at være behjælpelige, når den viden er til gavn for os alle.

Men vores undersøgelse viser, at en stor del af disse undersøgelser og indrapporteringer i bedste fald virker administrativt tunge og overdrevent grundige og i værste fald opleves som irrelevante, og så er det helt urimeligt, at virksomhederne skal bruge tid på dem, fastslår formanden for DS Håndværk & Industri.

Erhvervs- og selskabsstyrelsen har opgjort, at det koster danske virksomheder 23 milliarder kr. årligt at imødekomme lovpligtige indberetninger som løn, moms og skat til forskellige myndigheder. Det svarer til 60.000 fuldtidsbeskæftigede i den private sektor.

Læs mere på Mester Tidende...