Sådan vender vi krisen

Investeringer i offentlige projekter skal give mest mulig uddannelse og beskæftigelse – og så skal det være nu

Ny tænketank for bygningsrenovering skal sikre et bedre overblik over, hvordan renovering udføres mest hensigtsmæssigt. Polfoto.
Ny tænketank for bygningsrenovering skal sikre et bedre overblik over, hvordan renovering udføres mest hensigtsmæssigt. Polfoto.

Statens øgede investeringer i renoveringsprojekter er en måde at få gang i hjulene, inden byggeriet sander helt til. Men når de valgliderlige politikere hyler op om ’vækst’ og ’gang i investeringerne’, så lyder det som en god ide. Men det er store beløb, og nogle projekter vil give mere beskæftigelse og gavne konkurrenceevnen på længere sigt end andre.

Derfor er det vigtigt, at pengene bliver smidt efter de opgaver, der batter mest.

Dansk Byggeri sidder med i en ny tænketank for bygningsrenovering, som skal sikre et bedre overblik over, hvordan renovering udføres mest hensigtsmæssigt, skriver danskbyggeri.dk.For lidt fokus
- Der bruges et trecifret milliardbeløb på renovering i den private og offentlige sektor. Men hidtil har der været for lidt fokus på, hvordan vi kan fremme og effektivisere renoveringsaktiviteterne. Derfor er vi gået ind i den tænketank, som Realdania og Grundejernes Investeringsfond har taget initiativ til, fortæller direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Tænketanken skal først og fremmest skabe overblik over, hvilke vilkår og rammebetingelser det er vigtigst at få ændret netop nu. Og forslagene skal både kunne gennemføres i praksis og føres hurtigt ud i livet.Uddannelse og innovation
- Det er afgørende, at renovering kommer højere op på den politiske dagsorden, og en af ambitionerne for tænketanken er en national handlingsplan for bygningsrenovering, så vi kan få øget fokus på de rammebetingelser der gælder for renovering, for eksempel uddannelse og læring, samarbejdsformer, finansieringsvilkår, konkurrence, effektivitet, produkter og innovation, pointerer Michael H. Nielsen.

En lang række ministerier, offentlige institutioner og organisationer inden for byggeerhvervene deltager i tænketankens arbejde, og dens forslag skal formidles til sektorer, politikere, brancheorganisationer, virksomheder og fonde, som alle efterfølgende kan bidrage på hver sin måde til en realisering af initiativerne

Ny tænketank for bygningsrenovering skal sikre et bedre overblik over, hvordan renovering udføres mest hensigtsmæssigt.