150.000 ejendomme har spildevandsproblemer

Kravene om kloakering i det åbne land sætter små- og mellemstore kloakfirmaer i omdrejninger

Etablering af spildevandsrensning i det åbne land er blevet et solidt aktivitetsområde for mange især mindre kloakmestre.

Men husejernes finansieringsproblemer truer opgavemængden. Mange husejere er teknisk insolvente og kan ikke optage lån i deres bolig eller på anden vis skaffe sikkerhed for et lån til finansiering af kloakeringskravene.

I mange kommuner er man i fuld gang med at leve op til kravene i vandhandlingsplanerne ved at påbyde husejerne i det åbne land, hvor ejendommene ikke umiddelbart vil kunne tilsluttes det kommunale kloaksystem, at få etableret alternative rensningsanlæg – f.eks. nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg.

Mange husejere i den åbne land vånder sig ved at skulle have mellem 40.00 og 70.000 kr. op af lommen for at lever op til kloakeringskravene, men det kommunale påbud er ikke til at komme udenom.

Opfylder husejeren ikke kravene, skrider kommunen til politianmeldelse.

Den faste håndtering af kravene får på den anden side kloakmestrenes ordrebøger til at vokse – og det er slet ikke så dårligt i en tid, hvor der eller godt kan være lidt langt mellem opgaverne.

Problemer med finansieringen
Det største problem både for de berørte husejer og kloakmestrene er, at mange husejere har svært ved at skaffe finansiering. På et hårdt trængt ejendomsmarked er mange husejere teknisk insolvente og kan ikke optage lån i deres bolig på anden vis skaffe sikkerhed for et lån til finansiering af kloakeringskravene.

Danske Kloakmestre skønner, at i omegnen af 150.000 ejendomme har et spildevandsproblem og altså behov for udskiftning af en gammel septiktank, trixtank eller en anden bundfældningstank, som simpelthen ikke lever op til nutidens krav.

Det er naturligvis ikke alle husejere, der har problemer med finansieringen, men det vurderes, at ejerne af ca. 46.000 ejendomme har reelle finansieringsproblemer. Heraf skulle 2.000-3.000 familier angiveligt være i akut fare for at blive sat på gaden, hvis kommunerne opretholder påbuddet og foretager politianmeldelse.

Det har gentagne gange fået Danske Folkepartis medlem af Folketingets Miljøudvalg, René Christiansen, til at anmode miljøminister Ida Auken om at fremlægge en løsning på problemerne.

Ida Auken har senest erkendt, at for nogle familier kan udgiften være en stor mundfuld og hun har derfor opfordret kommunerne til at være opmærksomme på, hvordan de kan hjælpe borgerne.

Flere tilbud
Men hvilke muligheder foreligger der reelt for at hjælpe den del af husejerne, som ikke umiddelbart kan skabe likviditet til at opfylde kravene?

Ja, kommunerne kan eksempelvis undtage ejendomme, der ikke har rindende vand eller vandselskaberne kan lave afdragsordninger alene eller i samarbejde med kommunen.

Flere kommuner tilbyder husejerne, at husejerne selv kan gennemføre opgaven i samarbejde med en aut. kloakmester eller at lade kommunen gennemføre opgaven for husejeren og efterfølgende også at servicere anlægget, som det f.eks. kræves, hvis der etableres et minirenseanlæg. Kommunerne har også mulighed for at lade husejerne betale etableringen af renseforanstaltningerne over nogle gange.

Også kloakmestrene og leverandørerne af f.eks. minirenseanlæg har mulighed for at lave en afdragsordning med husejeren.

Dansk Folkeparti har bl.a. foreslået, at ministeren skaber mulighed for, at staten kan lægge ud og foretage en tinglysning på den enkelte ejendom som sikkerhed for udlægget.

Klar udmelding
Uanset hvordan sagen lander med hensyn til at tilbyde alternative finansieringsmuligheder til de mange husejere, som ikke selv har mulighed, så ligger det helt fast, at vandhandlingsplanen realiseres som planlagt.

Miljøminister Ida Auken minder om, at langt de fleste grundejere gennem mange år har betalt for tilslutningsbidrag til kloakfællesskab og kloakarbejde på deres egen grund:

- De ejendomme, hvor spildevandsrensningen nu skal forbedres, har hidtil haft meget lave omkostninger til spildevandsrensning sammenlignet med ejendomme, der gennem mange år har haft udgifter til kloaknettet. Kommuner og vandselskaber skal ikke kloakere for enhver pris. Hvis der er andre alternativer, der fungerer bedre i en miljømæssig eller samfundsøkonomisk sammenhæng, så skal man selvfølgelig benytte sig af de tilbud, der er, understreger miljøministeren.

Den udmelding er – alt andet lige – godt nyt for de små- og mellemstore kloakmestervirksomheder og de virksomheder der tegner servicekontrakter, fordi det sikrer dem opgaver i rum tid fremover.

Kilde: Mestertidende.dk

Mest læste i Forbrug
Seneste i Forbrug
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere