Sådan får du byggeriet færdigt til tiden

En ny undersøgelse fra Byggeriets Evaluerings Center viser, at der er langt større sandsynlighed for at et byggeri bliver færdigt til tiden, hvis der bruges betonelementer

Byggeriets Evaluerings Center har siden 2004 indsamlet oplysninger til beregning af nøgletal for byggeriets virksomheder. De mange data giver mulighed for at undersøge eventuelle sammenhænge mellem valg af konstruktionsmaterialer og projektets nøgletal.Flg Ekstra Bladet Hndvrkeren p Facebook!Følg Ekstra Bladet Håndværkeren på Facebook!Byggeriets Evaluerings Center har bl.a. set på entreprenørernes overholdelse af tidsfrister i forhold til bygningens horisontale og vertikale konstruktionsmaterialer.

Da Centeret har taget højde for entreprenørens eventuelle tidsfristforlængelser kan forsinkelsen altså ikke skyldes vejrlig eller andre påvirkninger, hvor AB92 giver entreprenøren ret til forlængelse. Men hvad er det så, der giver denne markante forskel. Tre af Danmarks største entreprenørvirksomheder er blevet bedt om at give deres vurdering.Hblse genbrugspriser gr ud over kunderneHåbløse genbrugspriser går ud over kunderne- Forskellen i overskridelsen af planlagte terminer kan være det, at der som oftest er en god og konstruktiv dialog med elementleverandører for fastlæggelse af detaljer, geometri og kraftforløb mv. og det tidligt i projekteringsfasen, da projektering og produktion af elementer kræver en vis tidsperiode, mener projektleder Tom Pedersen fra Hoffmann A/S.

- Projektmaterialet for insitu støbninger er måske ikke altid bearbejdet på samme niveau som for elementer, da arbejdet som oftest opstartes, når de første streger er klar og før projekteringen er afsluttet.Monster-Mercedes med 612 hkMonster-Mercedes med 612 hkDet at arbejde med forspændt armering på byggepladsen besværliggøres i mange situationer af de konstruktive forhold og tages der ikke højde for dette i tidsplanlægningen, vil det naturligt medføre øget risiko for forsinkelse.

Hos MT Højgaard A/S er kategorichef Palle Qvist også klar til at give sin vurdering.

- Baseret på mange års erfaringer har elementbranchen været god til at fastholde kravet om færdigt projekt ca. 12 uger før levering af første element. Det giver producenten tid til at kvalitetssikre projektmaterialet, og rykke for manglende oplysninger. Herved sikres grundlaget for elementprojektering og rettidig produktion og levering, siger Palle Qvist.TV: 6 hardcore oldschool Jeep'sTV: 6 hardcore oldschool Jeep's- Rådgiver, leverandør og entreprenør udfører på et tidligt tidspunkt en intensiv projektgranskning, fortæller projektleder Thomas G. Jensen fra E. Pihl & Søn A/S.

- Leverandøren bliver ret hurtig meget specifik, idet der skal udarbejdes produktionstegninger til udførelse af elementerne. I Pihl sætter vi tidligt i processen tilstrækkelige ressourcer af til denne opgave og er en aktiv deltager i gennemgang af elementtegninger.

Afhængig af entrepriseform, er der også i denne fase mulighed for, at entreprenøren kan komme med alternative løsninger, således at projektet er bygbart, set med montageentreprenørens øjne.TV: Sdan bliver fremtidens lastbilTV: Sådan bliver fremtidens lastbilVed denne ihærdige granskning fanger man mulige fejl "på papiret" og ikke først ude på byggepladsen med mandskab og materiel, der står og venter på løsninger.

Et godt værktøj i denne fase er 3D modeller, hvor eventuelle fejl eller kollisioner kan opdages.

Også hos en af Danmarks største producenter af betonelementer kan man nikke genkendende til resultatet af undersøgelsen fra Byggeriets Evaluerings CenterFlg Ekstra Bladet Hndvrkeren p Facebook!Følg Ekstra Bladet Håndværkeren på Facebook!- Hos Spæncom viser vores erfaring, at når vi inddrages i et byggeprojekt på så tidligt et tidspunkt i et byggeris tilblivelse som muligt, kan vi med vores mangeårige erfaring og viden inden for betonelementer bidrage til at optimere projektet med vores kunder, forklarer adm. direktør René Kjærsgaard-Nielsen.

- Det er her, at selv komplekse opgaver sikres et optimalt forløb, der skaber værdi for både os og kunden. Og gennem tidligt valg af løsninger øges bygbarheden og skaber muligheder for et lettere arbejde på byggepladsen med færre fejl og forsinkelser, understreger René Kjærsgaard-Nielsen.

Læs mere på Mester Tidende...