Byer kan sende gamle varebiler på porten

Fra 1. juli 2020 skal varebiler med over 13 år på bagen have partikelfilter for at køre ind i de fem største byer

Kravene vil træde i kraft næste år og blive skærpet trinvist. Foto: Jens Dresling
Kravene vil træde i kraft næste år og blive skærpet trinvist. Foto: Jens Dresling

Hvis du kører rundt i en ældre varebil og er afhængig af at kunne færdes i en af landets fem største byer, kan det være en god idé at tjekke registreringsattesten en enstra gang.

Hvis bilens første registreringsdato ligger længere tilbage end 1. januar 2007, skal den nemlig have monteret et partikelfilter for at måtte køre ind i byernes miljøzoner næste år. Det er langt fra givet, at den har det, da filtret først blev obligatorisk for varebiler i 2012.

Kravet er en del af en ny lov, som Folketinget for nylig har vedtaget, og som Dagens Byggeri har beskrevet.

Loven træder i kraft 1. juli 2020, og den får betydning for varebiler, busser og lastbiler i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

Det er dog ifølge Dagens Byggeri op til byerne selv, om de vil håndhæve de nye krav.

Stor ekstraregning
Hvis varebilen er indregistreret efter 1. januar 2007, men ikke har et partikelfilter installeret, må du indtil videre gerne færdes i byerne. Varebiler fra før 2012 vil først blive pålagt at få installeret filtret 1. juli 2022.

Ifølge Dagens Byggeri skærpes kravene i trin af hensyn til de økonomiske konsekvenser, som kravene kan have.

Det kan være dyrt at få installeret et filter, og selv med den gradvise indfasning regner regeringen med, at danske virksomheder over de næste to år skal bruge 160 mio. kroner på nye biler og partikelfiltre.

Hvis man får sat et nyt filter på sin varebil, køber man desuden kun et begrænset antal ekstra leveår til bilen. 1. juli 2025 vil det tredje og mest skrappe trin nemlig blive indført. Mediet skriver, at det her bliver forbudt for alle varebiler, der er indregistreret før 1. september 2016, at køre ind i de fem byers miljøzoner.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) lagde ved fremsættelsen af lovforslaget op til, at kontrollen med, om man lever op til de nye krav, skal ’digitaliseres og automatiseres’.

Det er dog et emne, som ifølge Jakob Ellemann-Jensen skal behandles som et selvstændigt lovforslag i løbet af næste folketingsår.