Flere udenlandske arbejdere checker ind

Siden 2011 er brugen af udenlandsk arbejdskraft i byggeriet steget med over 150 procent. Flere vælger at bosætte sig og betale skat i Danmark

Hvor det tidligere var tyskere, der rejste hertil for at arbejde, kommer mange i dag fra østeuropa. Foto: Colourbox
Hvor det tidligere var tyskere, der rejste hertil for at arbejde, kommer mange i dag fra østeuropa. Foto: Colourbox

Flere og flere udlændinge rejser til Danmark for at arbejde. En ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at antallet af udenlandske medarbejdere på de danske byggepladser er steget med cirka 150 procent på otte år – fra 6.500 i 2011 til 16.300 fuldtidsbeskæftigede sidste år.

Tallene glæder Lars Storr-Hansen, der er direktør i Dansk Byggeri.

– Vi bør være glade for de tal, for det er jo tegn på, at der har været et opsving. Den udenlandske arbejdskraft er på mange måder blevet en væsentlig del af at få det danske samfund til at hænge sammen, siger han.

Hvor det tidligere især var tyskere, der rejste hertil for at arbejde, kommer de i dag i højere grad fra Østeuropa. Lande som Polen, Litauen og Rumænien er i stigende grad repræsenteret i byggebranchen, og det giver i sidste ende større økonomisk gevinst for Danmark, påpeger Lars Storr-Hansen.

– Mange tyske arbejdere er grænsegængere, som kører over grænsen for at arbejde og så er hjemme i Tyskland igen om aftenen. Nu, hvor der er færre tyskere og flere østeuropæere, er der sket et skift over i, at flere end halvdelen nu bosætter sig i Danmark, siger direktøren og uddyber:

– De lærer sproget, betaler skat og lærer måden at arbejde på her i landet. De bliver med andre ord helt almindelige medarbejdere i Danmark.

3F: Kan give udfordringer
Hos 3F deler man glæden over, at flere kommer til Danmark for at arbejde. Men formanden for 3F’s byggegruppe, Kim Lind Larsen, understreger, at det skal foregå på en ordentlig måde, der ikke fører til social dumping.

– Generelt byder vi udenlandske kolleger velkomne, hvis de arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår – det betyder også i respekt for de regionale forskelle, som der er på det danske arbejdsmarked, siger han og fortsætter:

– Men i forhold til den store stigning i udenlandske medarbejdere giver sprog- og kommunikationsproblemer betydelige udfordringer. Dels i forhold til samarbejdet og koordineringen på tværs af de forskellige sjak på byggepladserne. Men mest alvorligt giver det problemer i forhold til arbejdsmiljøet og sikkerheden.

Den store stigning, vi har set i antallet af udenlandske arbejdere, vil næppe fortsætte i samme tempo i de kommende år, mener Lars Storr-Hansen fra Dansk Byggeri. Lavkonjunkturen i årene omkring 2011 blev til højkonjunktur – men den har toppet for nu, mener han.

Direktøren forventer dog ikke, at behovet for udenlandsk arbejdskraft vil falde betydeligt.

– Med mindre der kommer en stor nedgang som i 2011 til 2013, vil virksomhedernes appetit efter arbejdskraft være lige så stor om 10 år, siger Lars Storr-Hansen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dansk Byggeri: Nedbryd fordommene


I alt arbejder der cirka 42.200 udlændinge i bygge- og anlægsbranchen, svarende til knap 16.300 fuldtidsstillinger. Langt de fleste kommer fra lande i Østeuropa.

Denne gruppe er ofte omgivet af fordomme. Men vil man fordommene til livs, bør man ifølge Dansk Byggeris administrerende direktør, Lars Storr-Hansen, huske disse fire ting:

Overskuddet
– Der ligger efterhånden mange analyser derude, der viser, hvor meget udenlandsk arbejdskraft faktisk bidrager med rent økonomisk. Det giver stort overskud til Danmark. Finansministeriet siger det også: man kan simpelthen se værdien sort på hvidt, siger Lars Storr-Hansen.

Proportionerne
– Mange tænker, at de fleste udlændinge arbejder i byggeriet. Men der er omtrent lige så mange i industrien, et betydeligt antal i servicebranchen og allerflest i landbruget. Det er det samme i nærmest alle brancher, der har mærket opsvinget, siger Lars Storr-Hansen.

Bopæl
– Over halvdelen af de udlændinge, der arbejder i Danmark, er nu bosat her. Det er entydigt positivt, for så lærer de sproget, bidrager og betaler skat. Det kan være med til at holde gang i lokale skoler, daginstitutioner og hospitaler, siger Lars Storr-Hansen.

Rollemodeller
– Der har været historier om kriminelle, der udnytter arbejdere og social dumping, men humlen er, at det går rigtig godt, og at problemerne bliver løst. Så lad os fokusere på alle de gode historier. Det er ikke farlige mennesker, der kommer for at stjæle – de kommer for at bidrage, siger Lars Storr-Hansen.