Håndværkerne er landets mest flittige

Af de større brancher på arbejdsmarkedet var håndværkerne landets mest flittige i 2016 med 7.4 timer pr. arbejdsdag året rundt

Danske håndværkere har landets flittigste hænder, viser tal fra Dansk Byggeri på baggrund af Danmarks Statistiks nationalregnskab. Foto: Colourbox
Danske håndværkere har landets flittigste hænder, viser tal fra Dansk Byggeri på baggrund af Danmarks Statistiks nationalregnskab. Foto: Colourbox

Sidste år var beskæftigede inden for byggeri og anlæg de flittigste af de større brancher på det danske arbejdsmarked.

I snit præsterede de beskæftigede i byggeri- og anlægsbranchen 1.654 arbejdstimer i 2016, viser tal fra Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab.

Det svarer til 7.4 timer pr. arbejdsdag året rundt – uanset vejret.

- Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, og de nye tal bekræfter de seneste tre til fire års positive udvikling på det danske arbejdsmarked, siger Bo Sandberg, som er cheføkonom i Dansk Byggeri.

Næsten 100 arbejderstimer flere lægger en gennemsnitlig beskæftiget inden for byggeri og anlæg, hvis man sammenligner med beskæftigede i industrien, mens også arbejdende i landbruget og erhvervsservice distanceres.

Se også: Københavnerne klager stadig mest over håndværkere

Mangler anerkendelse
Håndværkeres flittighed burde i højere grad anerkendes, lyder det fra Dansk Byggeri.

- Det er ikke altid, at byggebranchen får anerkendelse for det store samfundsansvar, man løfter, for eksempel hvad angår skabelsen af nationalformuen og uddannelse af lærlinge. Også når vi ser på præsteret arbejdstid, lykkes det i snit en håndværker - trods svingende konjunkturer og vejrlig - at præstere væsentligt flere årlige arbejdstimer, end en gennemsnitlig beskæftiget i for eksempel industri eller handel gør, siger Bo Sandberg.

Fakta

Gennemsnitlig præsteret årlig arbejdstid pr. beskæftiget i 2016 fordelt på brancher:

Byggeri og anlæg:
1.654 timer

Industri:
1.565 timer

Landbrug:
1.518 timer

Erhvervsservice:
1.481 timer

Samlet arbejdsmarked:
1.411 timer

Offentlig sektor:
1.357 timer

Handel/transport mv.:
1.301 timer

Kilde: Dansk Byggeris egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks nationalregnskab, tabel NABB10.