Handicappede elever frafalder i høj grad erhvervsuddannelserne

Elever med handicap har 36 procent øget risiko for at droppe ud

51 procent af erhvervsskoleeleverne med et handicap dropper ud, viser ny undersøgelse. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard
51 procent af erhvervsskoleeleverne med et handicap dropper ud, viser ny undersøgelse. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Institut for Menneskerettigheder har undersøgt handicappedes ligestilling, når det kommer til uddannelse. Her fandt de, at 51 procent af erhvervsskoleeleverne med et handicap dropper ud, inden de er færdige. Til sammenligning er det kun 37 procent af deres klassekammerater uden et handicap, der dropper ud.

Undersøgelsen slår fast, at både skole- og praktikperioder på erhvervsuddannelserne mangler fleksibilitet og bedre støtte for den forholdsvis store andel af elever, der har et handicap. Institut for Menneskerettigheder har også fundet, at personernes sociale baggrund ikke har noget at sige i sammenhængen.

- Selv om du kommer med en flot afgangseksamen fra folkeskolen og har veluddannede forældre, er du bare dårligere stillet under erhvervsuddannelsen statistisk set, hvis du har et handicap, siger Nikolaj Nielsen, der er teamleder for Handicap i Ligebehandlingsafdelingen på Institut for Menneskerettigheder og en af forfatterne bag rapporten.

Ligestilling halter
Institut for Menneskerettigheder mener, at ligestillingen for handicappede halter generelt, og frafaldet på erhvervsuddannelserne er et symptom på dette.

- Det er en menneskeret at kunne tage en uddannelse på lige fod med andre, uanset om man så har udfordringer med angst, høretab eller har en autismespektrumforstyrrelse.

- Og der er også et stort samfundsmæssigt potentiale. Hvis frafaldet for elever med handicap kom ned på niveau med eleverne uden handicap, så vil det generelle frafald på erhvervsuddannelserne falde omkring tre procentpoint. Noget der længe har været et politisk mål, siger Nikolaj Nielsen.

Stopklodsen for de handicappede elever er ofte praktikperioden. Langt flere unge med handicap kommer i skolepraktik og går dermed glip af vigtig erfaring fra arbejdsmarkedet. I 2017 var 14 procent af eleverne med handicap i skolepraktik sammenlignet med ni procent af deres skolekammerater uden handicap.

Mangler vejledning
Ifølge Institut for Menneskerettigheder tyder det på, at der er behov for, at både virksomheder og elever bliver vejledt og informeret om de muligheder for hensyn og tilpasning, der kan være nødvendige for en elev med handicap i praktik.

Det er ikke nærmere reguleret i dansk lov, hvordan erhvervsuddannelserne skal sikre, at elever med handicap bliver inkluderet i de fysiske, organisatoriske og indholdsmæssige rammer på uddannelserne. Både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er dog forpligtet til at overholde ligebehandlingslovens generelle forbud mod diskrimination og til at foretage rimelig tilpasning.

Derfor anbefaler Institut for Menneskerettigheder blandt andet, at Undervisningsministeriet indfører regler, der sikrer, at det netop bliver muligt for elever med handicap at tage en erhvervsuddannelse på fleksible vilkår. Fleksibiliteten bør gælde både i skole- og praktikforløb og indebære en økonomisk kompensation til de elever, der er nødt til at være i praktik på nedsat tid.

- Når en TeamDanmark-elev kan få fleksible vilkår og supplerende undervisning under erhvervsuddannelsen for bedre at kunne dyrke sin elitesport, så bør vi som minimum også kunne sikre, at de mange unge mennesker med et handicap også kan få bedre muligheder for at gennemføre og bringe deres ressourcer i spil i samfundet, siger Nikolaj Nielsen fra Institut for Menneskerettigheder.

Analysen er lavet på baggrund af et større datamateriale om elever, der er indskrevet på erhvervsskolerne i 2011-2017 samt registerdata fra Danmarks Statistik. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil (S), men ministeren har ikke ønsket at kommentere rapporten.