Her er Danmarks længste byggeplads

Busser og tog får snart en ny konkurrent – Danmarks første letbane står færdig næste år

Letbanen krydser en række opstillingsspor på en 125 meter lang bro for at komme til og fra det nye værksted og kontrolcenter i banegraven i Aarhus. (Foto: Aarhus Letbane)
Letbanen krydser en række opstillingsspor på en 125 meter lang bro for at komme til og fra det nye værksted og kontrolcenter i banegraven i Aarhus. (Foto: Aarhus Letbane)

Hurtige letbanetog, hyppige afgange og en lang græsbane er noget af det, der kommer til at kendetegne landets første letbane, der efter planen åbner i Aarhus næste år.

Når byggeriet står færdigt, har flere centrale veje i midtbyen fået et nyt dobbeltspor i midterrabatten, og passagererne kan tage letbanen op ad en af landets længste og stejleste bakker.

På Randersvej tilbagelægger letbanen en højdeforskel på 80 meter, og på de stejleste steder er der en hældningsgrad på op til seks grader.

Sammen med Camilla Ottesen har Casper Kjerumgaard fået mulighed for at kaste sig ud i en række spændende opgaver i programmet Helvedes Hus på TV3. (Foto: Jesper Elgaard) Håndværkeren TV-tømrer: Jeg vil styre byggeriet

Letbanen vil ikke forstyrre de biler, busser og cyklister, der i forvejen bruger gaden som hovedvejen ind og ud af midtbyen. Det fortæller Jørgen Hansen, der er anlægschef hos Aarhus Letbane.

- Letbanen har fået sit eget spor i midten af vejbanen for at undgå at forstyrre den øvrige trafik. Letbanen kan transportere flere passagerer end busser og biler, og trafikken kommer derfor til at glide hurtigere, når der er færre på vejene, siger Jørgen Hansen.

Når Danmarks første letbane åbner i Aarhus, får den sit eget spor i midten af vejbanen for at undgå at genere trafikken. (Foto: Aarhus Letbane)
Når Danmarks første letbane åbner i Aarhus, får den sit eget spor i midten af vejbanen for at undgå at genere trafikken. (Foto: Aarhus Letbane)

Letbanen udløser automatisk en grøn bølge, når den nærmer sig et lyskryds på vejen, og på den måde bliver det muligt at køre med en afgang hver 7,5. minut i begge retninger. Den hyppige letbanedrift skal sikre, at flere kan komme ind til smilets by.

Aarhus går fra at være verdens mindste storby til en metropol, når letbanen åbner.

- Vil man være en storby, er det nødvendigt med en infrastruktur, der fungerer, og som kan transportere personer fra oplandet ind i byen, mener Jørgen Hansen.

Byggepladsen
  • Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S er bygherre på letbaneprojektet. Selskabet ejes af kommunen og Region Midtjylland med hver 50 pct.
  • ASAL-konsortiet er total-entreprenør på projektet. ASAL består af den tysk-schweiziske togproducent Stadler, der leverer 26 letbanetog, italienske Ansaldo STS, der står for infrastrukturen, mens skinnerne bliver lagt af italienske GCF.
  • Derudover har konsortiet en række underleverandører, hvor mange af dem er danske. På listen er blandt andre Aarsleff, Danjord og Gråkjær.
  • Der bliver lagt 1000 mandeår i byggeriets første etaper, og der vil være knap 160 håndværkere beskæftiget, når der er flest.

Byens længste græsplæne
Forventningen er, at letbanen skal transportere 39.000 passagerer rundt i byen hver dag, men før det kan lade sig gøre, skal det omfattende byggeri færdiggøres.

I øjeblikket arbejder 155 medarbejdere på den del af byggeriet, der bliver kaldt transportpakken. Det indebærer opgaver som sporlægning og opsætning af 3.000 signalmaster, der skal sørge for strøm til letbanens tog.

- Transportpakken bliver udført af en totalentreprise af et europæisk konsortium, men de er flinke til at bruge danske håndværkere. For tiden er to ud af tre håndværkere danske, siger Jørgen Hansen.

Der bliver brugt omkring 1000 mandeår på at anlægge letbanen. (Foto: Aarhus Letbane)
Der bliver brugt omkring 1000 mandeår på at anlægge letbanen. (Foto: Aarhus Letbane)

Når letbanen står færdigbygget næste år, bliver den et grønt indspark i byen. På sporene, der strækker sig fra Banegården til Lystrup lidt nord for Aarhus, bliver der lagt muld og plantet græs.

- Der er tænkt på, at letbanen skal pynte i bybilledet, og ved at sænke sporene og så græs undgår vi, at der kommer grimme betonbaner i midterbanen på vejen, forklarer Jørgen Hansen.

Den lange græsplæne udgør den mindste del af letbanens først etape. Denne etape kommer til at bestå af 12 kilometer nylagt spor med 17 nye stoppesteder. På ruten passerer letbanen trafikale knudepunkter som Aarhus Universitet, DR Aarhus og det nye Aarhus Universitetshospital.

Broen over Egådalen er den største enkeltstående konstruktion, der bliver opført under anlæggelsen. (Foto: Aarhus Letbane)
Broen over Egådalen er den største enkeltstående konstruktion, der bliver opført under anlæggelsen. (Foto: Aarhus Letbane)

Renoverer gamle spor
Men aarhusianerne skal ikke kun glæde sig over en letbane i den centrale del af byen.

Letbanen kommer også til at køre til Odder, der ligger 30 km syd for byen og til Grenaa, der ligger 70 km nordøst for Aarhus. Det kan lade sig gøre ved, at de eksisterende jernbanespor bliver renoveret, og perronerne bliver tilpasset, så de er klar til at modtage letbanens 26 nye tog.

- Vi genanvender sporene, men renoverer de spor, der er slidte. På visse dele af strækningen bliver sporene også hastighedsopgraderet, så de kan klare tog, der kører med 100 km i timen. Det er nemlig ikke muligt at overholde tidsplanen, hvis togene kun kører med 70 km i timen, som de gør i dag, forklarer Jørgen Hansen.