Manglende cvr på varebiler fylder i bødestatistikken

Tæt på hver tredje af trafikanterne i Motorstyrelsens kontroller i 2019 fik en bøde eller et krav om at betale mere i afgift

Motorstyrelsen har haft travlt i 2019, for mange bilister har ikke styr på deres forhold. Foto: Motorstyrelsen
Motorstyrelsen har haft travlt i 2019, for mange bilister har ikke styr på deres forhold. Foto: Motorstyrelsen

Motorstyrelsen gennemførte i 2019 fem gange så mange målrettede kontrolaktioner i trafikken sammenlignet med året før.

En opgørelse fra styrelsen viser nu, at næsten hvert tredje kontrollerede køretøj i 2019 skulle betale en bøde eller mere i afgift.

- Når vi kan konstatere, at næsten hver tredje af de køretøjer, vi stopper, skal betale en bøde eller mere i afgift, er det et klart signal om, at der er behov for Motorstyrelsens kontroller på de danske veje. Samtidig fortæller det os, at der er behov for endnu mere vejledning på de områder, hvor der er tvivl om reglerne, siger underdirektør Jørgen Rasmussen fra Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Motorstyrelsen gennemførte i samarbejde med landets politikredse 28 landsdækkende og målrettede kontrolaktioner i 2019.

I de fleste af sagerne, hvor der blev konstateret forseelser, fik trafikanterne en bøde. Således blev der i 73 procent af sagerne med forseelser givet en bøde.

Skal blive bedre
Motorstyrelsens opgave er at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Efter kontrollerne i 2019 kan styrelsen konstatere, at det især er manglende cvr-numre og firmanavne på varebiler, der fylder i statistikken over hyppige forseelser.

Således var mere end halvdelen af sagerne, virksomheder der ikke havde påført cvr-nummer eller firmanavn på deres varebiler.

Forseelsen resulterer i, at virksomheden får en bøde, og på baggrund af de høje tal har Motorstyrelsen iværksat en vejledningsindsats, der fortsætter i 2020.

- Virksomhederne skal blive bedre til at få de rigtige oplysninger på siden af deres varebiler. Vi vil forsøge at gøre vores til, at vejledningsaktiviteterne kommer bredt ud, så vi kommer til at se færre af den type sager, når vi fortsætter vores kontroller i 2020, siger Jørgen Rasmussen.