Mangler bevis: Vognmænd og chauffører risikerer store bøder

Mange varebilschauffører og vognmænd er ikke klar over, at de kan få store bøder, hvis de ikke opfylder krav om uddannelse og tilladelser, der fulgte med den nye lov om varebiler

Når man fremover skal sidde bag rattet af en varebil, gælder der en ny lov, og bøderne for ikke at overholde den er store. Foto: Jesper Mortensen/Ritzau Scanpix
Når man fremover skal sidde bag rattet af en varebil, gælder der en ny lov, og bøderne for ikke at overholde den er store. Foto: Jesper Mortensen/Ritzau Scanpix

Har du styr på loven? Det er ikke nødvendigvis sikkert.

En ny lov for varebiler betyder, at chauffører og vognmænd skal tage en kortere varebilschaufføruddannelse hvert femte år for lovligt at måtte køre varevogn, og at vognmænd skal registrere og have udstedt varebilstilladelser til den enkelte varevogn. Hvis ikke loven overholdes, kan man risikere at få store bøder.

Indtil oktober har politiet blot vejledt om den nye lov, men 1. oktober begyndte politiet at give bøder på op til 35.000 kr. ved manglende uddannelsesbevis eller tilladelse.

Det oplyser Uddannelsescenter for Kollektiv Trafik i en pressemeddelelelse.

– Det er jo helt vildt
En af de vognmænd, der ikke kendte til de økonomiske konsekvenser af et manglende bevis eller tilladelse, er Adam Alsubeihi, der er selvstændig vognmand og chauffør. Han har netop været på chaufførkursus for at få sit varebilschaufføruddannelsesbevis.

– Jeg anede intet om konsekvenserne af ikke at opfylde de nye krav. Det står ingen steder. Jeg fik det først at vide på kurset, fortæller Adam Alsubeihi i pressemeddelelsen.

Han blev især overrasket over bødernes størrelse.

– Det er jo helt vildt, at du kan få en bøde på 35.000 kr., hvis du som vognmand kører uden varebilstilladelse, siger han.

Adam Alsubeihi synes generelt, at det har været svært at finde information om den nye lov og dens betydning. En kunde fortalte ham ved et tilfælde om uddannelseskravene, der fulgte med loven.

– Det er ret indviklet at finde svar på, hvad den nye lov helt præcis betyder, siger han.

Det siger de nye regler

  • Er du varebilsvognmand?

Varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, skal have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand og have udstedt en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen.

Kravet gælder for varebiler eller vogntog (varebil med anhænger) over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods for fremmed regning med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods.

  • Er du varebilschauffør?

Hvis du kører med gods for fremmed regning, som vejer mere end 11 kg pr. stykgods i en varebil eller et vogntog (varebil med anhænger) på over 2.000 kg, skal du have et varebils-chaufføruddannelsesbevis (VUB).

For at få et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) skal du gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en efteruddannelse som varebilschauffør.

Stor vejledningsopgave
På uddannelsescentret UCplus, der blandt andet udbyder uddannelserne til varebilchauffører, er man overraskede over, hvor massiv vejledningsopgaven har været i kølvandet på den nye lov.

– Vi bruger rigtig meget tid på at vejlede vognmænd og chauffører. Mange af de chauffører og vognmænd, vi har i telefonen og på kursus, er usikre på, hvad der gælder for dem, og de bliver overraskede over de økonomiske konsekvenser, fortæller Jakob Thykier, direktør hos UCplus.

Den nye varebilslov

Den nye lov for varebiler blev vedtaget sidste sommer for at sikre mere ordnede forhold i branchen.

  • Loven betyder, at chauffører og vognmænd skal gennemføre en kortere uddannelse hvert femte år for lovligt at måtte køre med varer, der vejer mere end 11 kg i varebil, og godskørslen sker for fremmed regning.
  • Vognmanden skal ansøge, omregistrere og have udstedt varebilstilladelser til den enkelte varevogn og knytte varebilens registreringsnummer til varebilstilladelsesnummeret på virk.dk
  • Manglende uddannelse eller tilladelser udløser bøder på 8.000-35.000 kr. til vognmanden og op til 4.000 kr. for chaufføren.
  • Loven trådte i kraft 1. juli, men politiet har i perioden fra 1. juli til 30. september udelukkende vejledt om de nye regler og opfordret til at få varebilstilladelser, registreringer og varebilsuddannelsesbeviser på plads.
  • Politiet har oplyst, at de fra 1. oktober giver bøder ved manglende tilladelser og beviser.
  • Politiet har indkøbt kalibrerede og godkendte vægte med henblik på at kontrollere, at stykgodsets vægt ikke overstiger 11 kg. Kontrollen startede 1. oktober 2019.

Kilde: UCPlus