Politikerne skærer populær ordning ind til benet

Et politisk flertal har besluttet at frede håndværkerfradraget, men i samme åndedrag har man kraftigt reduceret antallet af ydelser, der er fradragsberettigede

Det er stadig muligt at få fradrag for malerarbejde - så længe det er lavet på husets yderside. Foto: Colourbox
Det er stadig muligt at få fradrag for malerarbejde - så længe det er lavet på husets yderside. Foto: Colourbox

Håndværkerfradraget er kommet for at blive. Men solafskærmning, sikring mod oversvømmelse og fjernelse af asbest og PCB samt fire andre populære håndværkerydelser vil danskerne ikke længere kunne få fradrag for.

Det står klart, efter et flertal i Folketinget har vedtaget at frede en revideret udgave af den boligjobordning, der har været indført i kortere intervaller siden 2011.

Ordningen har hidtil gjort det muligt at trække udgifterne til arbejdsløn i forbindelse med håndværksarbejde eller hjælp derhjemme fra i skat.

Beløbsgrænsen ligger i dag på 12.000 kroner for håndværksarbejde og 6000 kroner for udgifter til hjælp derhjemme, men det er usikkert, om grænsen får lov til at blive liggende her. Som noget nyt skal den nemlig reguleres hvert år.

Fradrag for tyverialarmer
Til gengæld får danskerne fortsat mulighed for at få fradrag for deres udgifter til blandt andet isolering af tag, udskiftning af døre og udvendigt malerarbejde.

Fradraget vil derfor fortsat være målrettet energirenovering i sin nye, smallere form, selv om energirådgivning og opsætning af ladestik til elbiler har måttet lade livet for fradrag ved opsætning af tyverialarmer.

- Med en permanent Boligjobordning fastholdes en velfungerende ordning, som hjælper de travle familier i hverdagen, samtidig med at det fortsat vil være attraktivt at energirenovere boligen, sagde skatteminister Karsten Lauritzen, da forslaget blev præsenteret tilbage i februar.

Et væsentligt argument bag beslutningen om at gøre ordningen permanent er ifølge Karsten Lauritzen, at det vil skabe mere stabile rammer for dem, der er afhængige af ordningen, end tilfældet har været tidligere.

- Ved at gøre ordningen permanent skabes der en større sikkerhed for borgere, der ønsker at indrette sig efter den økonomiske håndsrækning, som ordningen indebærer, sagde skatteministeren i sin tale til Folketinget.

Politikerne har ikke ændret på antallet af ydelser, der giver mulighed for op til 6000 kroner i fradrag. Det vil fortsat være muligt at få fradrag ved blandt andet vinduespolering, havearbejde og rengøringshjælp.

Ydelser der ikke længere giver mulighed for fradrag

 • Installation/udskiftning af anlæg til intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Sikring mod oversvømmelse
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Ladestik til elbiler
 • Energirådgivning
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly

Kilde: BDO Danmark/Building Supply

Ydelser der gives op til 12.000 kroners fradrag for

 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag)
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Udskiftning af ruder, vinduer, yderdøre, og terrassedøre
 • Isolering af tag, ydervægge og gulve
 • Afmontering af brændeovne
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af nogle typer gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn
 • Radonsikring
 • Tilslutning til bredbånd
 • Installation af tyverialarm

Kilde: L 173, Folketinget.dk