Rod på byggepladsen er tit årsag til fald

Faldulykker kan ofte undgås, hvis der er ryddet op på byggepladsen

Rod er ofte årsagen til faldulykker for håndværkere. Foto: Casper Dalhoff
Rod er ofte årsagen til faldulykker for håndværkere. Foto: Casper Dalhoff

På en byggeplads kan der være meget at holde styr på. Byggematerialer, værktøj, kabler, stilladser og meget mere.

Det kræver derfor en særlig orden, hvis man som håndværkervirksomhed skal undgå, at de ansatte falder og slår sig.

I 2019 udgjorde netop fald og snublen det hyppigste arbejdsmiljøproblem inden for byggebranchen. Mere præcist var det i cirka 45 procent af de sammenlagt 5300 tilfælde, hvor Arbejdstilsynet var nødt til at reagere på et arbejdsmiljøproblem inden for byggebranchen, at det handlede om enten fald eller snublen.

Mudrede adgangsveje
Her spillede byggepladsens rod en betydelig rolle. Typisk sker en snuble- eller faldulykke nemlig, når der skydes genvej hen over oplagrede materialer og affald, eller hvis gangstierne ikke er ryddet ordentligt.

Det fortæller Lene Teilberg, som er tilsynschef hos Arbejdstilsynet.

- Når Arbejdstilsynet reagerer over denne risiko, kan det eksempelvis handle om, at der er rod og uorden i adgangsvejene. Det kan være byggematerialer, affald fra byggeriet og kabler, man ikke får hængt op.

- Udenfor på byggepladsen ser vi tilsvarende adgangsveje, som er hullede eller ujævne. I efterårs- og vintersæsonen kan det også være mudrede eller glatte adgangsveje, som er udfordringen, siger Lene Teilberg.

Gode råd

  • Organiser, at der ryddes op og holdes orden på adgangsveje og arbejdssteder.

  • Undgå at bære ting, men brug i stedet hjælpemidler til transport af værktøj og materialer helt frem til arbejdsstedet.

  • Undgå mudrede adgangsveje ved at fjerne pløre.

  • Sørg for, at ledninger er hængt op.

  • Skyd ikke genvej, men brug de planlagte adgangsveje.

Politianmeldelse
Arbejdstilsynet oplyser, at omkring en fjerdedel af alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen skyldes, at de ansatte falder eller snubler. Ét skridt forkert, bum, så er ulykken sket, og den ansatte kan være tvunget til at blive hjemme på langs det næste stykke tid. Ude af stand til at arbejde.

Men ikke nok med det. Hvis virksomheden ikke overholder arbejdsmiljøloven og en dag får besøg af Arbejdstilsynet, kan det også have andre konsekvenser.

Arbejdstilsynet kan blandt andet udstede bøder eller politianmelde en virksomhed, hvis der er tale om grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Virksomheden kan også få et forbud, hvilket betyder, at arbejdet skal indstilles øjeblikkeligt og først må genoptages, når det kan udføres forsvarligt.

I andre tilfældes nøjes Arbejdstilsynet med at give en vejledning til, hvordan arbejdsmiljøproblemet kan forbedres.

Derfor opfordrer Arbejdstilsynet på det kraftigste til, at man hele tiden sikrer sig, at der er orden på byggepladsen – også selvom oprydning umiddelbart kan lyde som en sur tjans.

- Arbejdstilsynets gode råd er at rydde op i adgangsveje og undgå adgangsveje, som er mudrede eller på anden vis vanskeligt fremkommelige, siger tilsynschef Lene Teilberg.