Sådan tjekker vi, om du har en adblocker aktiveret

Hver gang, du og andre besøger ekstrabladet.dk, sender vi en teknisk forespørgsel til vores leverandør af annoncer.

Hvis denne kommunikation bliver afbrudt eller annonce-elementer bliver skjult på ekstrabladet.dk, anser vi det som, at der er en aktiv adblocker. Herefter præsenterer vi dig for en besked om, at du bruger en adblocker. Altså den besked, der ledte dig til denne side.

Det vil sige: Den eneste forskel fra tidligere besøg på ekstrabladet.dk er, at brugere med en adblocker får en besked om, at annoncer er vigtige for, at vi kan levere de nyheder vores brugere besøger os for at få.

Tjekker I, hvad jeg har installeret på min computer?
Nej, vi tjekker udelukkende, om annoncerne kan vises. Kan de ikke det, får du som bruger en besked om, at du blokerer for annoncer og bliver bedt om at tillade dem for at besøge ekstrabladet.dk.

Sådan tillader du annoncer på ekstrabladet.dk

Gå til forsiden af ekstrabladet.dk