Ekstra Bladet abonnementsvilkår | 15. april 2021

 

1.     Medielogin

Ved køb af abonnement modtager du en særskilt e-mail om oprettelse og verifikation af dit Medielogin. Medielogin giver dig adgang til de af Ekstra Bladets digitale produkter, som indgår i dit abonnement, ligesom Medielogin også giver mulighed for at benytte vores selvbetjeningsfunktioner. Vi benytter din Medielogin e-mailadresse til kommunikation omkring dit abonnement. Læs mere om Medielogin på https://medielogin.dk/brugervilkar-for-medielogin

2.     Udkomst, levering og tilgængelighed

Udkomst: Ekstra Bladet udkommer alle årets dage. På helligdage samt Grundlovsdag og 24. december sendes papiravisen dog kun til abonnenter, der har søndagsudgaven med i abonnementet.

Papiravisen: Leveres med bud om morgenen de fleste steder i Danmark. Hvor dette ikke er muligt leveres med Postnord. Kontakt Ekstra Bladet Kundeservice på 70 21 03 13 ved flytning udenfor Danmarks grænser. Avisen leveres samme sted, som Postnord leverer. Der kan aftales særligt leveringssted, men korrekt levering kræver, at der er adgang til postkasse, eller at der er en brevsprække i døren. Er dette ikke tilfældet, er der tale om en usikker levering og eventuelle udeblivelser godtgøres ikke.

Digitale produkter: E-avisen er tilgængelig fra kl. 23 dagen før papirudgaven udkommer. Ekstrabladet.dk og Ekstra Bladet+ er altid opdateret. 

3.     Varighed, pris og betaling

Abonnement på Ekstra Bladets produkter er fortløbende, indtil det opsiges. Dette gælder også prøve-, kampagne- og introduktionsabonnementer, som fortsætter til normal abonnementspris, med mindre andet er aftalt. Opsigelse skal ske i overensstemmelse med gældende opsigelsesregler (se nedenfor).

Abonnementet betales forud med de til enhver tid udstillede betalingsmuligheder. Ved for sen betaling vil der blive opkrævet et gebyr på 100 kr. Abonnementsprisen oplyses ved køb og fremgår af opkrævningen. Ændringer varsles i avisen på side 2.

4.     Muligheder og begrænsninger

Papiravisen: Abonnement på papiravisen giver adgang til e-avisen på de samme ugedage. Papiravisen kan afbestilles midlertidigt i en kortere periode. Her refunderes et beløb svarende til tryk-og distributionsomkostningerne.

Digitale produkter: Det er nødvendigt at have et aktivt Medielogin. Adgangskoden er personlig og må ikke overdrages til andre. Du kan være logget på op til 5 enheder ad gangen. Misbrug vil medføre øjeblikkelig opsigelse af abonnementet fra Ekstra Bladets side.

5.     Reklamation og godtgørelse

Papiravisen: Ved udeblivelse kontaktes Ekstra Bladet via Kundeservice eller selvbetjening og den pågældende avis vil blive godtgjort på førstkommende opkrævning. Hvis avisen ikke udkommer, vil den automatisk blive godtgjort, med mindre udeblivelsen skyldes forhold uden for Ekstra Bladets kontrol. Forsinkede aviser godtgøres ikke. Kontakt altid Ekstra Bladet ved uregelmæssigheder i leveringen, så vi kan få bragt forholdene i orden.

Godtgørelse ved udeblevne aviser sker til abonnementets gennemsnitlige stykpris. Prøve-, kampagne- og introduktionsabonnementer forlænges ikke til tilbudspris, men fortsætter til normalpris fratrukket eventuelle godtgørelser.

Digitale produkter: Kontakt Ekstra Bladet Kundeservice ved fejl eller mangler. Fejl hos kunden eller kundens udbyder er Ekstra Bladet uvedkommende. Øvrige tekniske fejl rettes hurtigst muligt efter, at det er kommet Ekstra Bladet til kendskab. Som udgangspunkt godtgøres ikke for nedetider. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelregler kan finde anvendelse på købet.

6.     Opsigelse

Papiravisen: Abonnementet kan opsiges med én måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. Abonnementet skal være aktivt i opsigelsesperioden, og abonnenten er forpligtet til at betale for leverede ydelser. Et eventuelt restbeløb på abonnementet overføres til en bankkonto eller tilbageføres til kreditkort. Dette kræver en skriftlig anmodning fra abonnenten med oplysning om, hvilken konto, der skal benyttes. Se mere nedenfor under Kontaktoplysninger. Manglende betaling er ikke gyldig opsigelse.

Digitale produkter: Du kan afmelde dit abonnement på Ekstra Bladet+ når som helst og vil fortsat have adgang til Ekstra Bladet+ frem til udgangen af din faktureringsperiode. Betalinger vil ikke blive refunderet, og vi yder heller ikke refusion eller kredit for delvist brugte abonnementsperioder. Du kan afmelde dit abonnement på ”Min Profil” eller ved at kontakte Ekstra Bladet Kundeservice.

7.     Fortrydelsesret

Papiravisen: Abonnement på Ekstra Bladets trykte avis, købt via telefon eller webshop, er omfattet af reglen om fortrydelsesret på 14 dage. Fristen regnes fra købsdatoen. Fortrydelsesretten bruges ved at udfylde denne formular: https://ekstrabladet.dk/betingelser/fortryd.pdf. Fortrydelsen kan også printes og sendes til Ekstra Bladet Kundeservice, Rådhuspladsen 37, 1785 København V. Abonnenten er forpligtet til at betale for ydelser leveret inden for fortrydelsesfristen.

Digitale produkter. Hvis det købte abonnement udelukkende består af digitale produkter, som ikke leveres på et fysisk medium, fraskriver abonnenten sig fortrydelsesretten i forbindelse med købet.

8.     Behandling af persondata

Oplysninger om tidligere og nuværende abonnenter, som registreres i forbindelse med køb af et abonnement anvendes først og fremmest til at opfylde vores leveringsforpligtelse i forhold til de pågældende køb. Alle personoplysninger opbevares og behandles fortroligt og kan slettes på forlangende i overensstemmelse med gældende lovgivning. Oplysningerne bruges derudover til markedsføring, analyse og målretning af søgning, bannerreklamer og sitestruktur m.v. via cookies. Læs mere om Ekstra Bladets privatpolitik her: https://medielogin.dk/cookie-og-privatlivspolitik#Dinerettigheder. Ekstra Bladet kontakter fra tid til anden husstande med gode tilbud. I overensstemmelse med gældende lov kan du frabede dig dette hos Ekstra Bladet på telefon 70 21 03 13 eller hos Borgerservice.

9.     Udsendelse af e-mails

Du vil i nødvendigt omfang modtage lovpligtige e-mails fra Ekstra Bladet vedrørende tekniske problemer, betaling, ændring af abonnementsvilkår o.l. Disse e-mails er vigtige for dit abonnement og kan ikke frameldes.

Udover pligtinformation kan du også modtage e-mails om Ekstra Bladet+ indhold, brug af funktionalitet samt øvrige tilbud fra Ekstra Bladet. Disse e-mails modtager du kun, hvis du har givet tilladelse til det. E-mails med dette markedsføringsindhold kan altid afmeldes via ”Min Profil” på ekstrabladet.dk eller via det frameldingsllink, der typisk er placeret i bundet af de e-mails, du modtager.

10. Ophavsret

Alt redaktionelt indhold under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres, distribueres eller på anden måde videreudnyttes uden forudgående aftale herom. Digitalt indhold må udskrives til personligt forbrug.

11. Ansvarsfraskrivelse

Ekstra Bladet bestræber sig på at levere trykte udgivelser som aftalt samt på, at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Ekstra Bladet er imidlertid ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, samt behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. Ekstra Bladet kan ikke under nogle omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

12. Ændring af abonnementsvilkår

Ekstra Bladet har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår og indhold af Ekstra Bladets produkter. I forbindelse med væsentlige ændringer sker varsling overfor abonnenterne med mindst én måneds varsel. Ændringer af rent begunstigende karakter, eksempelvis tilføjelse af nyt indhold, kan gennemføres uden varsel.

13. Kontaktoplysninger

Ekstra Bladet

Rådhuspladsen 37

1785 København V

CVR-nr.: 26933676

-

E-mail: abo@eb.dk

Ekstra Bladet+: plus.support@eb.dk               

E-avis: eBLadet@eb.dk

Telefon: +45 70 21 03 13

Åbningstider: Hverdage 8.00 – 15.00

Weekend og helligdage: 8.00 – 12.00