Hvad virker

kup! har undersøgt en lang række metoder, der lover dig, at du kan blive røgfri. Se her hvad der virker, og hvad der ikke gør

Medicin
Der findes to receptpligtige midler, der er godkendt til rygeophør.

Champix – koster cirka 2400 kroner for 12 ugers behandling:
23 procent opretholder rygestoppet efter 52 uger. Men det skal understreges, at forsøgspersonerne fik intensiv vejledning undervejs af rygekonsulenter –.både ved individuelle møder og pr. telefon. Så den reelle effekt uden rådgivning kendes ikke. 77 procent ryger altså igen.

Zyban – koster cirka 900 kroner for syv ugers behandling:
16 procent opretholder rygestoppet efter 52 uger
84 procent ryger altså igen.

Kilde: Pfizer, JAMA, IRF

Bøger
To af de bedst sælgende selvhjælpsbøger er Allen Carrs ’Endelig ikke-ryger’ og Jan Geurtzs ’Røgfri – den lette vej til rygestop’.

Der foreligger, så vidt kup! erfarer, ikke nogen videnskabelig dokumentation for, hvor stor effekten er af de to selvhjælpsbøger.

En gennemgang af 11 undersøgelser, hvor rygere har anvendt selvhjælpsmateriale, viste, at mellem to og ti procent efterfølgende kvittede smøgerne.

Nikotin
Den uafhængige organisation Cochrane har lavet en systematisk gennemgang af 123 undersøgelser af forskellige nikotinprodukters effekt. Resultatet viser, hvor mange forsøgspersoner, der var røgfri efter et år eller mere:

- Plaster: 13,7 procent
- Sugetablet: 17 procent
- Inhalator: 17 procent
- Tyggegummi : 17,4 procent
- Næsespray: 24 procent

Sammenligningen skal tages med det forbehold, at der kan være forskel på forsøgspersonerne og på undersøgelsernes design

Nikotinprodukter har en effekt, men du skal passe på ikke at blive afhængig. En masterafhandling fra Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet, afslører således, at en fjerdedel af dem, der er holdt op med at ryge, stadig bruger nikotinprodukter et år efter - selv om behandlingstiden maks. bør være 6 måneder.

Rådgivning
Undersøgelser af forskellige typer rådgivning har vist følgende:

Hos lægen
Rygere, der havde modtaget kortvarig rådgivning (under 20 minutter med højst én opfølgende konsultation) hos lægen havde omkring 70 procent større sandsynlighed for rygeophør efter 6 måneder i forhold til dem, der ikke havde modtaget rådgivning.

Rygestopinstruktør
Rygere, der havde modtaget intensiv individuel vejledning fra en specialuddannet rygestopinstruktør, havde godt 60 procent større sandsynlighed for at være røgfri efter 6 måneder sammenlignet med personer, der kun havde anvendt selvhjælpsmaterialer.

Telefonrådgivning
Rygere, der havde fået et opkald fra en rygestopinstruktør havde omkring 50 procent større sandsynlighed for at være røgfri efter 6 måneder sammenlignet med dem, der alene havde anvendt selvhjælpsmaterialer.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hypnose
Rygeforbudet står lige for døren, og det giver kroner i kassen. I den seneste uge har man i dagspressen kunne læse, at udbydere af hypnose har op til 80 pct. større efterspørgsel i denne tid end på tilsvarende tidspunkt sidste år.

Men der er ikke noget bevis for, det virker. En litteraturgennemgang af 9 undersøgelser viser, at hypnose ikke har nogen selvstændig effekt i forhold til rygeafvænning sammenlignet med andre rygestopmetoder eller ingen behandling.

Akupunktur
En gennemgang af 22 undersøgelser afslører, at du ikke skal sætte din lid til nåle kan hjælpe dig af med cigaretterne.

Resultatet viste godt nok, at akupunktur havde større effekt end ingen behandling efter 3 måneders opfølgning, men denne effekt kunne ikke konstateres efter 6 måneder. Der er således ikke videnskabelig dokumentation for, at akupunktur, herunder også trykakupunktur, laserterapi samt elektrisk stimulation, er en effektiv metode til rygeafvænning.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Rygestopkurser
En undersøgelse med deltagelse af 3.628 danskere, der havde deltaget i et af de almindelige rygestopkurser, som mange kommuner tilbyder borgere og arbejdspladser, viste, at 19 procent stadig var røgfri et år efter.

De fleste af deltagerne havde deltaget i to gange fem timers rygestopkurser i hold på 10-12 personer.

Easyway-kurser
Konceptet bag de populære Easyway-kuser er skabt af den afdøde forfatter Allen Carr. I følge artikler, så har omkring 10.000 danskere været igennem et kursus, der koster 2.500 kroner.

Firmaet bag Easyway i Danmark fortæller på hjemmesiden, at omkring 90 procent bliver ikke-rygere efter et 5-timers kursus. Men tallet er bygget på en garanti, Easyway har om, at man kan få pengene igen, hvis man stadig ryger efter tre måneder. Der foreligger, så vidt kup! erfarer, ingen videnskabelig dokumentation for, hvad langtidseffekten er, når man taget et kursus hos Easyway.

Kombination er bedst
Institut for Rationel Farmakoterapi, der blandt rådgiver danskerne om det bedste medicinvalg, konkluderer, at nikotinpræparater sammen med rådgivning er det bedste valg, hvis du skal holde op med at ryge. Den konklusion når Sundhedsstyrelsen også frem til i rapporten ’Metoder ved rygestop’. Apotekerforeningen skriver i en guide, at 30-40 procent bliver røgfri, hvis man kombinerer professionel rådgivning og et nikotinprodukt.

0 kommentarer
Vis kommentarer